logo Rijn Vecht en Venen

Nieuws in de media - archief

VIC publiceert brochure Natte teelten

Natte teelten, waar staan we? Op de website van het VIC (Veenweide Innovatie Centrum) wordt aandacht besteed aan…

19 juni 2019 lees verder

Nature Today besteed aandacht aan PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet definitief op de helling. De Raad van State heeft zich…

19 juni 2019 lees verder

Provincie gaat bodemdaling tegen met Lisdodde-experiment in Marickenland

Op 24 mei publiceerde de provincie Utrecht onderstaand bericht. De provincie Utrecht treft voorbereidingen om in…

29 mei 2019 lees verder

AD: Slimmer maaien zorgt voor meer insecten en weidevogels

Bij 20 boeren wordt op het land het aantal insecten geteld. Studie moet…

24 mei 2019 lees verder

Tip: Weidewinst, meer biodiversiteit voor weinig

Biodiversiteit levert meerwaarde op. Meer biodiversiteit op je bedrijf met weinig moeite en kosten. Met slimme maatregelen…

22 mei 2019 lees verder

1 ...345