logo Rijn Vecht en Venen

Nieuwsoverzicht

Nieuws uit de regio

Monitoring van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van een beheerstrategie

KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) publiceerd in een vakartikel op H2O waterneterk de nieuwe…

9 augustus 2019 lees verder

Tips voor een zwaluwvriendelijk bedrijf

Inmiddels zijn de zwaluwen nog druk bezig om hun laatste legsel van dit seizoen groot te brengen.  Er…

8 augustus 2019 lees verder

Weinig animo pilot 'Kleine Landschapselementen'

Op 2 juli is een inverview verschenen in de Nieuwe Oogst met José van Miltenburg over het…

3 juli 2019 lees verder

Ledenbarbecue en fotowedstrijd groot succes

Op 21 juni vond de leden BBQ plaats op de Beekhoeve te Kamerik. Vanaf 19.00 uur werden…

27 juni 2019 lees verder

Klimaat Slimme boer is op 1 juli te zien bij RTV Utrecht

Kamerik - maandag 17 juni zijn er opnames gemaakt bij de…

25 juni 2019 lees verder

ouder nieuws uit de regio »

Nieuws in de media

13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht

Nature Today bericht over subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht ter bescherming van…

8 augustus 2019 lees verder

VIC publiceert brochure Natte teelten

Natte teelten, waar staan we? Op de website van het VIC (Veenweide Innovatie Centrum) wordt aandacht besteed aan…

19 juni 2019 lees verder

Nature Today besteed aandacht aan PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet definitief op de helling. De Raad van State heeft zich…

19 juni 2019 lees verder

Provincie gaat bodemdaling tegen met Lisdodde-experiment in Marickenland

Op 24 mei publiceerde de provincie Utrecht onderstaand bericht. De provincie Utrecht treft voorbereidingen om in…

29 mei 2019 lees verder

AD: Slimmer maaien zorgt voor meer insecten en weidevogels

Bij 20 boeren wordt op het land het aantal insecten geteld. Studie moet…

24 mei 2019 lees verder

ouder nieuws in de media »