logo Rijn Vecht en Venen

Nieuwsoverzicht

Nieuws uit de regio

Aanleg nieuw landschapselement via KLE-pilot

Weer een stap naar verbetering biodiversiteit in Stichtse Vecht De provincie Utrecht heeft subsidie aan meerdere gemeentes beschikbaar…

31 maart 2020 lees verder

Eerste kievitsei van de Utrechtse Venen gevonden!

Vinkeveen – Op een perceel bij de familie Schreurs te Vinkeveen, is op 14 maart…

16 maart 2020 lees verder

HDSR subsidieregeling open

Het Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling, Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem, voor…

6 maart 2020 lees verder

Het belang van voorweiden voor weidevogels

Donderdag 13 februari organiseerden we een drukbezochte weidevogelavond met als thema ‘voorjaarsbemesting en voorweiden voor weidevogels’.…

5 maart 2020 lees verder

Vacature Projectmedewerker Agrarisch Natuurbeheer

De gebiedscoorperatie Rijn, Vecht en Venen heeft een vacature voor een projectmedewerker Natuurinclusieve Landbouw voor gemiddeld 24 uur…

27 februari 2020 lees verder

ouder nieuws uit de regio »

Nieuws in de media

Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief kunnen zijn om de draagkracht van het…

18 maart 2020 lees verder

AGV doet onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en…

17 maart 2020 lees verder

Verslag symposium: 'Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?'

Op Donderdag 23 januari jl. vond in de Broeker Kerk in Broek…

4 februari 2020 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman is gestart De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall Larenstein publicereerd sinds september 2019 elke maand een…

7 januari 2020 lees verder

Cursus KringloopWijzer

In de maanden februari, maart en april 2020 vinden er in drie regio's cursussen plaats rondom de KringloopWijzer. Deze cursus…

19 december 2019 lees verder

ouder nieuws in de media »