logo Rijn Vecht en Venen

Nieuwsoverzicht

Nieuws uit de regio

Algemene Ledenvergadering RVV

De zesde Algemene Ledenvergadering van Rijn Vecht en Venen vindt plaats op: Donderdag 29 oktober 2020 om 20:00 uur Vanwege de coronarichtlijnen…

23 oktober 2020 lees verder

AGV legt basismeetnet aan voor grondwaterstand in de veenweiden

Wij gaan de grondwaterstand meten in strijd tegen bodemdaling; ‘Wij leveren daarmee een…

7 oktober 2020 lees verder

lancering Vechtstreek Fruit Coöperatie

Op vrijdag 25 september vond in kleine kring de feestelijke introductie en lancering van de Vechtstreek Fruit Coöperatie plaats. Agnes…

5 oktober 2020 lees verder

Vacature Projectmedewerker Agrarisch Natuurbeheer

De gebiedscoorperatie Rijn, Vecht en Venen heeft een vacature voor een projectmedewerker op het gebied van agrarisch natuurbeheer…

1 oktober 2020 lees verder

De Groene Venen nodigt u uit: Najaarslezing Marker Wadden op 27 oktober

Lezing Marker Wadden in De Boei op 27 oktober, een…

25 september 2020 lees verder

ouder nieuws uit de regio »

Nieuws in de media

Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

Begin okober verscheen op de website van Sovon een artikel waarin de predatie van weidevogels over…

19 oktober 2020 lees verder

Provincie investeert 18 miljoen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen

Op 2 oktober verscheen onderstaand bericht op de website van de…

6 oktober 2020 lees verder

Ecologisch Slootschonen, interview met René Faber

In de nieuwsbrief van BoerenNatuur is op 30 september een interview gepresenteerd met René Faber over…

1 oktober 2020 lees verder

1001 Hectare Kruidenrijk Grasland

Crowdfundingsactie voor melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland. Goed voor koe, biodiversiteit en klimaat. Urgenda, Pure Graze en LTO…

21 september 2020 lees verder

Marickenland in het Nieuws

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en waterschap Amstel, Gooi en…

13 juli 2020 lees verder

ouder nieuws in de media »