logo Rijn Vecht en Venen

Nieuwsoverzicht

Nieuws uit de regio

Tien boeren bij Kockengen gestart met aanleg waterinfiltratie om bodemdaling te remmen

In de polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen is op…

7 juli 2020 lees verder

RVV Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019 is af! U kunt in dit verslag de resultaten van het ANLb beheer vinden en daarnaast…

1 juli 2020 lees verder

Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Het grasland in het veenweidegebied is dit voorjaar in no-time opgedroogd, maar in Spengen…

9 juni 2020 lees verder

Modderpoelen belangrijk voor erfzwaluwen

Zoals we allemaal kunnen merken is het een droog voorjaar. Hier ondervinden de zwaluwen op de boerenerven hinder…

14 mei 2020 lees verder

Veehouders RVV helpen de weidevogels in droge tijden

Het is heerlijk zonnig weer, maar sinds begin maart ook erg droog. Bijna twee…

22 april 2020 lees verder

ouder nieuws uit de regio »

Nieuws in de media

Marickenland in het Nieuws

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en waterschap Amstel, Gooi en…

13 juli 2020 lees verder

Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief kunnen zijn om de draagkracht van het…

18 maart 2020 lees verder

AGV doet onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en…

17 maart 2020 lees verder

Verslag symposium: 'Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?'

Op Donderdag 23 januari jl. vond in de Broeker Kerk in Broek…

4 februari 2020 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman is gestart De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall Larenstein publicereerd sinds september 2019 elke maand een…

7 januari 2020 lees verder

ouder nieuws in de media »