logo Rijn Vecht en Venen

01. Watermakelaar, subsidieregeling bodem-, water- en erfmaatregelen

Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

De regeling is verschillend per waterschap.

Regeling AGV:

Buiten subsidie voor aanschaf van bijvoorbeeld een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf, of andere erfmaatregelen, is de regeling ook voor bodem besparende banden en bovenwettelijke uitbreiding mestopslag.

Meer informatie via deze link of in deze folder. De maatregelenlijst is te vinden via deze link.

Regeling HDSR:

U kunt bij HDSR een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit of het afremmen van bodemdaling. 

Investeringen

Voor de regeling bestaan de waterkwaliteitsmaatregelen uit drie categorieën investeringen:

  1. Drinkbakken/veegmachines
  2. Overige waterkwaliteitsmaatregelen
  3. Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kijk op de website van HDSR wanneer de regeling is opengesteld.

Meer informatie via deze link. Download hier de folder van HDSR.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar Jan Oudshoorn

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuwsberichten

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

Voorbereidingen van het weidevogelseizoen

De voorbereidingen van het weidevogelseizoen zijn weer in volle gang! Bij onze…

8 februari 2024 lees verder