logo Rijn Vecht en Venen

Over ons

Collectief Rijn Vecht en Venen RVV is een van de 40 agrarische natuurcollectieven in Nederland. RVV heeft als doel de agrarische natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Dit doen wij door onderhoud, beheer en ontwikkeling. Boeren, burgers en vrijwilligers zetten zich hier samen voor in. Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het karakteristieke veenweide-cultuurlandschap.

Wat doen wij?

  • Contracten afsluiten met beheerders van agrarische natuur en landschap enerzijds en de subsidies aanvragen bij de overheid anderzijds. Via het collectief ontvangend de beheerders de subsidie.
  • De rol van het collectief is dat wij een samenhangend geheel van al het beheer maken tot een optimaal leefgebied, en het beheer op de juiste plekken leggen.
  • Ook hebben wij 24 deelnemers voor particulier natuurbeheer (dat zijn natuurgronden) en vragen daarvoor de subsidies aan.
  • Naast het ANLb zijn wij ook betrokken bij diverse projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw, waterbeheer en bodemdaling.
  • We begeleiden gebiedsprocessen.

Meer lezen over ons? Hier vind u het Kwaliteitshandboek, de Nieuwsbrieven, Jaarverslagen, een  voorbeeld contract met voorwaarden en certificaten.

Organisatie

Vanaf 1 januari 2016 lopen alle subsidies voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) via regionale collectieven. In heel Nederland zijn 40 van deze collectieven. Het collectief Rijn, Vecht en Venen is eind 2014 opgericht. RVV is sinds 2015 officieel gecertificeerd voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer en sinds 2018 ook voor particulier natuurbeheer (SNL). In een kwaliteitshandboek is de organisatie en de werkwijze van het collectief volledig beschreven. De Stichting Certificering SNL controleert via externe audits of het collectief de werkzaamheden correct uitvoert. Bij de laatste audit is alles akkoord bevonden en is de certificering verlengd.

Het collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) heeft als werkgebied het westelijk deel van de provincie Utrecht, gelegen ten noorden van de A12.

RVV heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Henk-Jan Soede, voorzitter
Dick Gijsbert van der Horst, vice-voorzitter
Joost Lüken, secretaris
Peter Ruitenburg, penningmeester
Joop Vernooij
Koen Spruit
Arie van Zutphen, namens LTO Noord

Het bestuur bepaalt de strategie, neemt organisatorische en financiële besluiten en legt verantwoording af aan de leden. De medewerkers van het collectief zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuwsberichten

Openstelling subsidie agroforestry

De provincie Utrecht heeft subsidie voor agroforestry opengesteld. Met deze subsidie…

22 juli 2024 lees verder

RVV in Groene Hart Visie

In twee artikelen in het tijdschrift Groene Hart Visie is…

22 juli 2024 lees verder

Boeren Demodag

Op 28 augustus 2024 organiseert Wij.Land de Boeren Demodag. Voor meer informatie en aanmelding. …

4 juli 2024 lees verder

Motivatie van agrariƫrs om te werken aan biodiversiteitsherstel

Voor haar onderzoek voor de studie Geografie,…

27 juni 2024 lees verder

Resultaten weidevogelbeheer 2024

Op enkele laat broedende weidevogelparen met kuikens na, loopt het weidevogelseizoen voor…

17 juni 2024 lees verder