logo Rijn Vecht en Venen

Projecten

Naast het ANLb zet RVV zich in voor het initiëren van projecten met doel om bedrijfsresultaten, biodiversiteit, klimaat, bodem- en waterkwaliteit op een positieve manier te beïnvloeden voor en door onze leden. Als beheerder van agrarische natuur kunt u aan veel van onze projecten actief meedoen.

Hieronder leest u meer over onze actuele projecten en op welke manier u mee kunt doen.

 1. Watermakelaar, subsidieregeling bodem-, water- en erfmaatregelen
  Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De regeling is verschillend per waterschap. Jan Oudshoorn fungeert namens RVV als watermakelaar die de boeren adviseert over de regeling e helpt bij de subsidieaanvraag. Lees meer...

 2. Boerenerfzwaluwen
  RVV heeft sinds 2018 een project ‘erfzwaluwen’. Het gaat om boeren- en huiszwaluwen die zich nestelen in of aan de bedrijfsgebouwen. Deelnemers krijgen advies en richtlijnen hoe zij hun bedrijf zwaluwvriendelijker kunnen maken en geven tellingen door van bewoonde nesten. Lees meer...
 3. (S)ken je sloot (Waternet/AGV), Bloeiende Boerensloot (HDSR)
  De waterschappen willen graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Waternet heeft daartoe samen met de collectieven het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. En HDSR een soortgelijk project Bloeiende Boerensloot. Lees meer...
 4. Landschapsherstel in Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden
  Kleine landschapselementen zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden. De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld om het landschap te herstellen. In ons werkgebied is loopt hiervoor een project in de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden. Lees meer....
 5. Klimaat Slim Boeren op Veen
  In het programma Klimaat Slim Boeren op Been willen diverse agrarische collectieven, waaronder RVV, en waterschappen op de veengrond in het Groene Hart samen en polder voor polder aan de slag met bodemdalingremmende maatregelen en biodiversiteit. Door met elkaar te ontdekken hoe we bedrijfsvoering, bodemkwaliteit, waterbeheer en biodiversiteit steeds beter op elkaar kunnen afstemmen, werken we aan veenweiden waar het ook in de toekomst mooi wonen en werken is! Lees meer...
 6. Collectieve aanleg waterinfiltratiesystemen
  Met diverse projecten voor de collectieve aanleg van waterinfiltratie willen we dat het bodem-, water- en ecologisch systeem van onze veenpolders ten minste 20 jaar geschikt blijft voor de landbouw en de bodem minder daalt en minder CO2 uitstoot. Hiermee creëren de boeren toekomstperspectief voor hun bedrijf en voor het gewaardeerde cultuurlandschap. Lees meer...
 7. Slimmenwetering Zegveld
  De Slimmenwetering is een brede hoofdwatergang in Zegveld, die te kampen heeft met een grote mate van afkalving en weinig begroeiing lans de kant. RVV heeft samen met HDSR en de boeren de oevers op een duurzame wijze hersteld, verdere afkalving tegengegaan en de plantengroei versterkt met de aanleg van 2500 m. natuurvriendelijke oevers. Lees meer...
 8. Duurzame Landbouw met Natuur
  Het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een uitwerking van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht dat in november 2017 is aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Utrecht. De initiatiefnemers hebben vijf prioriteiten vastgesteld en uitgewerkt tot projectvoorstellen. Lees meer...
 9. Particulier Natuurbeheer
  In het werkgebied van RVV is een aantal beheerders van particulier natuurbeheer met een oppervlakte kleiner dan 75 ha. RVV treedt op als collectieve aanvrager van de subsidie voor deze deelnemers en tevens het papierwerk. RVV bundelt de krachten, heeft korte lijnen met de deelnemers en ervaring in het regelwerk rond de subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Lees meer...
 10. Biodiversiteit op het erf
  De collectieven zijn vooral gericht op ANLb; natuur- en landschapsbeheer op Agrarische gronden. Rijn, Vecht en Venen vindt echter dat erf en agrarische gronden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en elkaar kunnen versterken. RVV kan u helpen om een inventarisatie te maken van de biodiversiteit op uw erf en advies geven waar mogelijk verbeterpunten zijn. Lees meer...‚Äč

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuwsberichten

Wat is jouw Boom met een Verhaal?

Welke boom verdient een nationaal podium? De 7e…

17 mei 2024 lees verder

Vacature Coördinator/Projectleider Natuur inclusieve Landbouw bij RVV

We zijn bij BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen…

7 mei 2024 lees verder

Agricycling in Utrecht

Wij.land en Agricycling gaan komend half jaar een verkenning doen naar het…

1 mei 2024 lees verder

Jaarverslag 2023

Een terugblik in tekst en beeld op 2023. Wat was belangrijk in dat…

1 mei 2024 lees verder