logo Rijn Vecht en Venen

Nieuws in de media - archief

Explosieve groei van weidevogels in lisdodde veld

Op 30 augusutus bericht de provincie Utrecht in Nature Today over het experiment bij Marickenland. Het…

5 september 2019 lees verder

HDSR: Monitoring van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van een beheerstrategie

KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) publiceerd in een vakartikel op H2O waterneterk de…

9 augustus 2019 lees verder

13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht

Nature Today bericht over subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht ter bescherming van…

8 augustus 2019 lees verder

VIC publiceert brochure Natte teelten

Natte teelten, waar staan we? Op de website van het VIC (Veenweide Innovatie Centrum) wordt aandacht besteed aan…

19 juni 2019 lees verder

Nature Today besteed aandacht aan PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet definitief op de helling. De Raad van State heeft zich…

19 juni 2019 lees verder

12345