logo Rijn Vecht en Venen

Contactgegevens

Collectief Rijn, Vecht en Venen

www.rijnvechtenvenen.nl

kantoor@rijnvechtenvenen.nl


Project Coördinatoren

 

René Faber Veldcoördinator, beheer ANLb
06-25435700           kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Carolien Kooiman Boerenzwaluw, Sken je Sloot
06-14022228           carolien_kooiman@hotmail.com
José van Miltenburg

Algemeen beleid, Betalingen ANLb, Particulier Natuurbeheer, GLB-pilot, Polderkennis op Peil, Waterinfiltratiesysteem, Slimmenwetering, On the way to Planetproof
06-47452979          kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Marian Kruijning

Algemeen, Ledenadministratie, Meldingen
 06-27352399          kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Jan Oudshoorn

Subsidieregeling bodem en water AGV en HDSR, Particulier Natuurbeheer, Waterinfiltratiesysteem, Slimmenwetering 
06-18897232          janenlanneke@gmail.com

Wenche Asyee Kleine landschapselementen, Waterinfiltratiesysteem
06-12923257          wenche@asyee.nl

 

Veldmedewerkers, controles en last-minute beheer

 

Jan Oudshoorn        06-18897232           janenlanneke@gmail.com
Werkgebied: Zegveld, Zegvelderbroek en Rietveld
Erna Volkers 06-49700956          ernavolkers@gmail.com
Werkgebied: Teijlingen Zuid, Mijzijde Zuid, ’s Gravensloot, Veldzijde, Eerste, Tweede en Derde Bedijking
Marijke Kroon 06-25184009          marijke.kroon@planet.nl
Werkgebied: Groot en Klein Oud Aa, Kortrijk en Ockhuizen, Portengen Zuid, Teijlingen Noord, Mijzijde Noord, 't Gein en Vechtvallei
Kees Sietsma

06-22449909           sietsma1952@gmail.com
Werkgebied: Gerverscop, Spengen, Teckop, Haanwijk, Breeveld, Geestdorp

Ewout Oudijk 06-19294156           ewoutoudijk@hotmail.com
Werkgebied: Groot Wilnis Vinkeveen Noord en Zuid, Oukoop
Carolien Kooiman 06-14022228           kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Werkgebied: Groot Mijdrecht Noord en Zuid  
Janneke van der Horst 06-12217157           janneke-2-19@hotmail.nl 
Werkgebied: Holendrecht, Waardassacker

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

RVV Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019 is af! U kunt in dit verslag de resultaten…

1 juli 2020 lees verder

Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Het grasland in het veenweidegebied is dit…

9 juni 2020 lees verder

Nieuws in de media

Marickenland in het Nieuws

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De…

13 juli 2020 lees verder

Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief…

18 maart 2020 lees verder

AGV doet onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun…

17 maart 2020 lees verder