logo Rijn Vecht en Venen

LTO zet bodemdaling bij provincies op politieke agenda

16 april 2019
Ingediend door Wenche

LTO Noord regio West heeft deze week bij de coalitieonderhandelingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een aanbod gedaan om de probelmatiek rondom bodemdaling aan te pakken. Aan deze propositie, getiteld 'Meters maken', ging een intensief intern bestuurlijk proces vooraf.

Volgens adviseur Tessa de Ruyter van LTO Noord is het voor het eerst dat de landbouworganisatie een regionaal op zo brede schaal gedragen plan van aanpak richting de politiek heeft gelanceerd. 'We geloven in deze pro-actieve aanpak door de formaties van de nieuwe provinciale bestuurscolleges niet af te wachten.'

Bestuurlijk themahouder veenweiden Aad Straathof is blij met de actie. 'Dit onderwerp is nog steeds actueel en urgent. Bijna alle Statenfracties in de westelijke provincies zijn er mee bezig.' Aan de ene kant is het goed dat de veenweiden zo bij de politici op het netvlies staan, al is het soms wel iets te veel vanuit opportunisme gevoed', meent Straathof. 'Daarom willen we ook graag ons deel van het verhaal op een zorgvuldige manier kenbaar maken.'

Lees meer op de website van de Nieuw Oogst.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

nieuws van de weidevogelman

De 'weidevogel man' van hogeschool van hall larenstein geeft regelmatig nieuwsberichten…

13 oktober 2019 lees verder

Verdeeldheid in Europa over nieuw GLB

Op de website over de toekomst van het gemeenschappelijk…

13 september 2019 lees verder
8 september 2019 lees verder

12...4