logo Rijn Vecht en Venen

Agricycling in Utrecht

1 mei 2024
Ingediend door Jetske

Wij.land en Agricycling gaan komend half jaar een verkenning doen naar het opzetten van een coöperatie rondom compostering in de provincie Utrecht. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor agrariërs en stakeholders (gemeenten, TBO’s, waterschappen en andere geïnteresseerden).

Maaisel lokaal verwerken

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen en watergangen komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Dit maaien en afvoeren brengt veel kosten met zich mee. Het maaisel wordt vaak gezien als ‘afval’ en over grote afstanden getransporteerd. Zonde, want het is vaak nog goed bruikbaar op een nabijgelegen boerderij, bijvoorbeeld in de stal of als bodemverbeteraar.

Agricycling in Utrecht

Provincie Utrecht wil de landbouwtransitie en nieuwe verdienmodellen voor agrariërs stimuleren. De agrarische coöperatie Agricycling heeft in Friesland laten zien een onderdeel van dat perspectief te kunnen zijn. Doordat 140 agrariërs samenwerken aan de hoogwaardige verwerking van reststromen, dragen zij bij aan verduurzaming van de landbouw en het biedt hen een nieuw verdienmodel. Ook Utrechtse boeren hebben aangegeven interesse te hebben in het opzetten van een Agricycling coöperatie in Utrecht.


Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten zal er een toelichting worden gegeven op het verkenningsproces en zal Pieter van der Valk vanuit Agricycling Friesland ingaan op het principe van composteren en de ervaringen in Friesland.

Locaties

13 mei: Holec-Holsteins, A.P. Hilhorstweg 5 3764 MS Soest
21 mei: Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51 3997 MH ‘t Goy
27 mei: Boerderij Tussen de Hagen, Hessenweg 82 3835 PL Stoutenburg
4 juni: Boerderij van Fam. Vlooswijk, IJsselveld 13 3417 XH Montfoort

Alle avonden vanaf 19.30 uur inloop en start om 20.00 uur

Contact en info

Wil je meer weten over het project, of je alvast aanmelden voor een van de bijeenkomsten, neem dan contact op met Felix Hees van stichting Wij.land: f.hees@wij.land.nl – 06 42 75 76 65 of Burret Schurer van de provincie Utrecht burret.schurer@provincie-utrecht.nl

Meer informatie over Agricycling Utrecht.

Meer informatie over het bedrijf Agricycling.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Resultaten weidevogelbeheer 2024

Op enkele laat broedende weidevogelparen met kuikens na, loopt het weidevogelseizoen voor…

17 juni 2024 lees verder

Weidevogels redden doe je niet alleen

Vorig jaar werden we benaderd door een studente,…

14 juni 2024 lees verder

Wat is jouw Boom met een Verhaal?

Welke boom verdient een nationaal podium? De 7e…

17 mei 2024 lees verder

12...69