logo Rijn Vecht en Venen

Resultaten weidevogelbeheer 2024

17 juni 2024
Ingediend door Carolien Kooiman

Op enkele laat broedende weidevogelparen met kuikens na, loopt het weidevogelseizoen voor 2024 richting z’n einde. De tellingen, die 95% van ons weidevogelbeheer bestrijken, zijn inmiddels uitgewerkt. Conclusie is dat het weidevogelbeheer van RVV haar positieve lijn blijft doorzetten! Het aantal broedparen kievit, grutto, scholekster en krakeend groeit. De aantallen tureluur, slobeend en krakeend zijn relatief stabiel. De tureluurs lijken echter onderteld in april, omdat eind mei bleek dat er meer paartjes met kuikens rondliepen. De opleving van de veldleeuwerik in 2023, blijkt een tijdelijke opleving.

Een verklaring voor het iets lagere %, zou kunnen liggen in: a. de aanwezigheid van vossen in diverse polders (o.a. Teckop, Oud Aa, Portengen en Zegveld) en; b. de effecten van de zachte winter, blauwtong en het zeer natte weer. Afgelopen winter groeide het gras op veel plekken (door) en was er door de nattigheid en blauwtong minder gelegenheid tot winterbeweiding (met schapen). Ook kon er dit voorjaar veel minder geweid worden. Dit resulteerde op veel plekken in een hogere vegetatie, die later in mei steeds dichter werd en platsloeg. Dit ging gepaard met hoge hoeveelheden regenwater, die de percelen drijfnat maakten. Weidevogels zijn dol op vochtige graslanden, maar was dit er niet teveel aan? Wellicht konden (grutto)kuikens minder goed voedsel vinden in de vegetatie en verloren ze lichaamswarmte omdat er minder droge plekken in de percelen waren? Immers, als kuikens warm zijn, kunnen ze langer en beter voedsel zoeken, waarbij de energie kan worden besteed aan het ‘groeien’?

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Openstelling subsidie agroforestry

De provincie Utrecht heeft subsidie voor agroforestry opengesteld. Met deze subsidie…

22 juli 2024 lees verder

RVV in Groene Hart Visie

In twee artikelen in het tijdschrift Groene Hart Visie is…

22 juli 2024 lees verder

Boeren Demodag

Op 28 augustus 2024 organiseert Wij.Land de Boeren Demodag. Voor meer informatie en aanmelding. …

4 juli 2024 lees verder

Motivatie van agrariƫrs om te werken aan biodiversiteitsherstel

Voor haar onderzoek voor de studie Geografie,…

27 juni 2024 lees verder

12...70