logo Rijn Vecht en Venen

online BoerenNatuur Kennis uur: Elke donderdag van 15:00–16:00

16 maart 2023
Ingediend door Wenche

Donderdag 9 februari start het online BoerenNatuur Kennisuur! Elke donderdag van 15:00 – 16:00 nodigen we een spreker of sprekers uit die een uur vertelt over zijn of haar onderwerp. De webinars worden opgenomen en zijn terug te kijken via het YouTube kanaal van BoerenNatuur.

Programma februari

9 februari – Weidevogelmonitoring en datastromen – Maarten van Beek

16 februari – Dag- en nachtvlinders in het boerenland – Jeroen van der Brugge

23 februari – Predatiemonitoring – het proces vooraf – Jeroen de Vries

9 februari – Weidevogelmonitoring en datastromen – Maarten van Beek is gebiedscoördinator van het Agrarisch Collectief Lopikerwaard. Daarnaast ondersteunt hij de Boerenlandvogelmonitor (invoerportaal boerenlandvogelgegevens) op proces en ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het valideren van de BTS tellingen en de communicatie naar buiten. De afgelopen tijd heeft hij in opdracht van De Groene Motor een dashboard gemaakt waarin alle belangrijke gegevens voor weidevogelmonitoring (BTS, BMP, MAS, nest- en beheergegevens) samenkomen.

Tijdens dit kennisuur gaat Maarten dieper in op de verschillende methodes die er bestaan om weidevogels te monitoren. Hij laat zien wat de verschillen zijn tussen BTS-tellingen, BMP-tellingen, MAS-tellingen in de uitvoering en de verkregen data. En vertelt de verschillen in doelen waarmee je rekening moet houden met tellen en de waarde van de kwaliteit van de tellingen. Specifiek zal hij een aantal voorbeelden aandragen voor monitoring van typen beheer.

Daarnaast laat hij zien hoe het dashboard weidevogelmonitoring eruit ziet en hoe dat een handige tool zou kunnen zijn voor agrarisch collectieven. Tot slot gaat hij met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe het protocol voor BTS-tellingen wellicht verbeterd zou kunnen worden. En inventariseren we of er behoefte is aan een (opfris)cursus voor BTS-tellingen bij collectieven.

16 februari – Dag- en nachtvlinders in het boerenland – Jeroen van der Brugge. Sinds 2019 werken BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting samen in een landelijk project waarin boeren op eigen bedrijf dag- en nachtvlinders meten. Jeroen van der Brugge, projectleider bij de Vlinderstichting, vertelt in dit kennisuur wat het verschil is tussen dag- en nachtvlinders, welke behoeften vlinders hebben en wat hun aanwezigheid dus zegt over de staat van een gebied. In het BIMAG-project (Boeren InsectenMonitoring Agrarisch Gebied) wordt bekeken of het nemen van (natuur)maatregelen terug wordt gezien in het aantal en type vlinders op het bedrijf. Ben je boer en wil je meedoen? Kijk op www.vlinderstichting.nl/bimag

23 februari – Predatiemonitoring – het proces vooraf – Jeroen de Vries. In deze sessie over predatiemonitoring en predatiebeheer ligt de focus op het stuk voorafgaand aan de monitoring en het beheer. Hoe start je het proces als collectief, wat heb je nodig aan informatie ter verantwoording aan de provincie? Jeroen de Vries (Collectief Sudwestkust) zal vanuit Friesland een verhaal vertellen o.a. over de steenmartermonitoring en het proces dat ze hebben moeten doorlopen.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring

Het ontwerp Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring (OFM) en de Beantwoordingsnota…

22 november 2023 lees verder

Vrijwilligersgroepen bij buitenwerk

Hulp bij knotten, snoeien of andere werkzaamheden aan bomen en struiken nodig? Hierbij…

9 november 2023 lees verder

Veenweidefonds

Het Veenweidefonds is er om initiatieven of ideeën die bijdragen aan een veerkrachtig en…

1 november 2023 lees verder

Ecologisch slootbeheer

Ecologisch slootbeheer: hoe pak je dat aan en wat levert het op? Carolien Kooiman…

23 oktober 2023 lees verder

12...61