logo Rijn Vecht en Venen

Informatiebijeenkomst pachten van grond op 21 februari 2023

8 februari 2023
Ingediend door Jetske

Op 21 februari 2023 organiseert LaMi ‘s middags een informatiebijeenkomst over het pachten van grond. Het pachten van grond biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de uitdagingen in de sector. En er liggen kansen voor verduurzaming. Tijdens een informatiebijeenkomst in Maartensdijk hoor je meer over de mogelijkheden.

Kansen voor jouw bedrijfsvoering

Heb je meer mestplaatsingsruimte nodig, wil je extra produceren of heb je extra grond nodig voor extensivering en/of de overstap naar biologisch? Dan behoort pacht tot één van de mogelijkheden. Daarbij zorgt pacht voor minder kapitaalbeslag en dus meer ruimte om te investeren in jouw bedrijf.

Stimuleren van biodiversiteit

Naast agrarische ondernemers kunnen ook terreinbeherende organisaties en natuur baat hebben bij pacht. Door grond te verpachten genereren terreinbeherende organisaties extra inkomsten, daarbij besparen ze kosten omdat ze de grond niet zelf hoeven te beheren. Ook kunnen aanvullende voorwaarden opgenomen worden in de pachtcontracten, waardoor samenwerkingen ontstaan op het gebied van bodemvruchtbaarheid, landschapsbeheer en het stimuleren van biodiversiteit.

Datum: 21 februari 2023

Tijdstip:14.00 - 16.30 uur

Locatie: Tuinderij Eyckenstein, Eikensteeg 13 Maartensdijk

Voor wie: Agrariërs provincie Utrecht

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden

 

Programma

14.00 uur: Welkom door Gonda Laporte (Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

14.10 uur: Jacob Beeker van Boerderij Eykenstein

Over hun biologische veehouderij en pacht van akkers en grasland bij Utrechts Landschap

14.20 uur: Marije Klever van NAJK

Over een goed pachtstelsel dat de mobiliteit bevordert en een goede doorstroming van een nieuwe generatie boeren

14:40 uur: Ronald Kramer van Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Over onderzoek naar hoe duurzaamheidsmaatregelen opgenomen kunnen worden in pachtovereenkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het verdienmodel van de agrarische ondernemer als die van de grondeigenaar

15:20 uur: Fadyan Pronk van ASR Dutch Farmland Fund a.s.r. real estate

Over praktische duurzaamheidsrichtlijnen waaraan agrarische ondernemers moeten voldoen om aanspraak te maken op korting

15:40 uur: Koen Fousert van Staatsbosbeheer

Over extra natuurgrond dat op verschillende manieren gepacht kan worden van Staatsbosbeheer en de afspraken met de ondernemer die in ruil daarvoor worden gemaakt

16:00 uur – Panel

Onder leiding van Gonda Laporte gaan sprekers nader in gesprek     

Duurzame Landbouw met Natuur

De informatiebijeenkomst is een initiatief binnen het project duurzame verdienmodellen van trajectplan Duurzame landbouw met natuur, een samenwerking tussen diverse Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Bufferstroken

Vanaf dit jaar zijn bufferstroken verplicht op grond langs wateren. Hoe breed moet deze…

23 maart 2023 lees verder

online BoerenNatuur Kennis uur: Elke donderdag van 15:00–16:00

Donderdag 9 februari start het online BoerenNatuur…

16 maart 2023 lees verder

Verkiezingsdebatten op 7 en 9 maart

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de…

1 maart 2023 lees verder

NMU: Bijeenkomst Windhagen op 23 februari 2023

NMU organiseert een bijeenkomst over de functie en…

18 februari 2023 lees verder

12...31