logo Rijn Vecht en Venen

NNN actualiseert standaardkostprijzen voor natuurbeheer

7 september 2022
Ingediend door Wenche

Op 24 augustus verscheen onderstaand nieuwsbericht in Nature Today:

Standaardkostprijzen voor natuurbeheer geactualiseerd

Provincies en terreinbeheerders hebben per 1 juli de standaardkostprijzen (SKP’s) voor het natuurbeheer geactualiseerd. Provincies gebruiken deze SKP’s voor het bepalen van de hoogte van subsidies die vanaf 1 januari 2023 worden verstrekt in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Dit NNN wordt onderhouden door terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de twaalf Landschappen en particuliere natuureigenaren. Denk bij beheer aan het knotten van wilgen, het snoeien van heggen en bomen, het maaien en afvoeren van vegetatie en het onderhoud van watergangen. Terreinbeheerders kunnen van de provincie een tegemoetkoming in de beheerkosten krijgen. Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt 84 procent van de beheerkosten gesubsidieerd. De hoogte van deze subsidies wordt bepaald op basis van standaardkostprijzen (SKP’s).

- Lees hier hoe de standaardkostprijzen tot stand komen.

Jaarlijks geïndexeerd

De SKP’s brengen de werkelijke, landelijk gemiddelde kosten voor natuur- en landschapsbeheer in beeld. Het gaat om de kosten van arbeid, materieel en materialen. De kosten worden door veel factoren beïnvloed en daarom worden ze jaarlijks geactualiseerd. Wageningen Environmental Research (WENR) bepaalt jaarlijks in opdracht van BIJ12 de actuele prijzen voor materieel, materialen en lonen. De SKP’s voor 2023 zijn op basis daarvan geactualiseerd. Daarnaast is een aantal kleinere aanpassingen meegenomen. Zo is het percentage niet-verrekenbare BTW opgehoogd vanwege veranderde belastingregels en is in het beheertype Open Duin het maken van stuifkuilen toegevoegd als reguliere beheermaatregel.

Meer informatie

Handboek SKP – BIJ12 (pdf; 1,6 MB)

Subsidietarieven SNL beheerjaar 2023 (pdf; 0,2 MB)

Standaardkostprijzen Natuur en Landschap 2022, beheerjaar 2023 (pdf; 1,8 MB)

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Elke sloot een libellensloot!

Libellevriendelijk slootbeheer in de veenweidegebieden, hoe doe je dat? De Vlinderstichting…

19 september 2022 lees verder

Bijeenkomst jonge boeren op 5 oktober 2022; IJsselstein

LaMi organiseerd een bijeenkomst voor jonge boeren…

18 september 2022 lees verder

NNN actualiseert standaardkostprijzen voor natuurbeheer

Op 24 augustus verscheen onderstaand nieuwsbericht in Nature Today: Standaardkostprijzen voor…

7 september 2022 lees verder

12...25