logo Rijn Vecht en Venen

Enquête Provincie Utrecht toekomstperspectief verduurzaming

5 september 2022
Ingediend door Wenche

Provincie Utrecht wil horen over perspectief verduurzaming

Denk je op dit moment na over mogelijkheden om jouw bedrijf verder te verduurzamen? Is omschakelen naar biologische landbouw hierbij een optie? En wat heb je dan nodig om die stap te zetten? Of past dit juist helemaal niet bij jouw bedrijf? De provincie Utrecht wil graag weten wat jij als agrariër in Utrecht nodig hebt voor een eventuele omschakeling. Of waarom het biologische pad juist niet bij jou past. Help je mee? Vul dan de korte enquête in.

Economisch perspectief

De provincie Utrecht zet in op verdere verduurzaming van de landbouwsector met economisch perspectief voor de boer. Biologische landbouw is één van de manieren om te verduurzamen met potentieel economisch perspectief.

De provincie Utrecht hoopt met de enquête inzicht te krijgen in:

  • Hoeveel Utrechtse boeren denken op dit moment na over omschakeling naar biologisch?
  • Waar hebben boeren met interesse behoefte aan?

Resultaten

De resultaten van de inventarisatie zijn aanleiding tot gesprek over de potentie van biologische landbouw in Utrecht. Kennis over de interesse, mogelijkheden en barrières van de biologische landbouw helpt de provincie bij het maken van het toekomstig beleid.

Vul de enquête in!

Via deze link kun je meedoen aan de korte enquête onder alle Utrechtse boeren. Het invullen van de vragenlijst kost vijf minuten. Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, voert de enquête uit in opdracht van de provincie Utrecht.

Alvast heel hartelijk dank voor je medewerking!

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Elke sloot een libellensloot!

Libellevriendelijk slootbeheer in de veenweidegebieden, hoe doe je dat? De Vlinderstichting…

19 september 2022 lees verder

Bijeenkomst jonge boeren op 5 oktober 2022; IJsselstein

LaMi organiseerd een bijeenkomst voor jonge boeren…

18 september 2022 lees verder

NNN actualiseert standaardkostprijzen voor natuurbeheer

Op 24 augustus verscheen onderstaand nieuwsbericht in Nature Today: Standaardkostprijzen voor…

7 september 2022 lees verder

12...25