logo Rijn Vecht en Venen

Nieuw budget voor kleine landschapselementen in Stichtse Vecht en De Ronde Venen

8 maart 2022
Ingediend door Wenche

De provincie Utrecht stelt 100.000 euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De subsidie is specifiek voor de aanleg en het herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotbomenrijen, kleine bosjes, natuurvriendelijke oevers en poelen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan het RVV die de uitvoering coördineert. 

De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke- en natuurlijke kwaliteit. Ieder gebied heeft eigen karakteristieke landschapselementen. In het Groene Hart zijn dat bijvoorbeeld rijen met knotwilgen. Oude knotbomen zijn hol en vormen voor vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen een ideale nest- en schuilplaats. Typerend voor het gebied zijn ook de geriefhoutbosjes. Deze werden vroeger aangelegd voor de productie van brandhout en diende als hout voor gereedschap. 

Samenwerking

Sinds 2017 werkt de provincie samen met andere partijen in het Platform Kleine landschapselementen. De samenwerking heeft als doel om nieuwe landschapselementen aan te leggen of te herstellen. De provincie Utrecht geeft de KLE-subsidie voor zowel agrarische- als natuurgebieden. Het subsidiegeld kan onder meer gaan naar de aanleg van houtwallen, poelen en natuurvriendelijke slootkanten. De deelnemende gemeenten dragen zelf bij aan het realiseren van landschapselementen op gemeentelijke grond. 

Platform

De nieuwe subsidie van € 100.000 is opengesteld voor het agrarische grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Beide gemeenten zijn lid van het Platform KLE. Ook voor andere gebieden van de provincie is budget aanwezig voor aanleg en herstel van KLE.

Meer informatie

Projecten pagina van onze website

Website van de provincie Utrecht

Nieuwsbrieven van LaMi, Nature Today, de Groene Venen en de VAR.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64