logo Rijn Vecht en Venen

04. Landschapsherstel Stichtse Vecht en Ronde Venen

Rijn Vecht en Venen, provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht, gemeente de Ronde Venen en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) hebben de handen ineengeslagen om landschapselementen te herstellen. Kleine landschapselementen (KLEs) zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden. Op 3 november 2021 is er een overeenkomst ondertekend door 22 partijen waarmee het project verlengd wordt tot eind 2024. Het persbericht en een filmpje zijn te zien via deze link. Ook in de locale media is er aandacht besteed aan de verlenging van het project:

In 2021 is door het LEU een interactieve landschapswijzer samengesteld. U kunt deze downloaden via deze link.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Waarom?

Met dit project willen we komende jaren met grondgebruikers uit het buitengebied van Stichtse Vecht en de Ronde Venen aan de slag gaan om landschapselementen te herstellen en/of aan te leggen. Door het versterken van het landschap ontstaan er mogelijkheden voor diverse diersoorten om te overwinteren, voedsel te zoeken of te broeden. Wat van de grondgebruiker wordt verwacht is dat hij grond beschikbaar stelt en het beheer uitvoert. Via een beheerovereenkomst met RVV  zal hij hiervoor een vergoeding ontvangen. De aanleg of het herstel van de KLE wordt vergoed uit het project.

Heeft u interesse, wilt u landschapselementen herstellen en/of aanleggen en heeft u agrarische grond in de gemeente Stichtse Vecht of Ronde Venen? Neem dan contact met ons op. Een verslag van het herstel van een historische houtwal in Breukelen is te zien in dit filmpje.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Wenche Asyee

Nieuwsbrief

Platform KLE nieuwsbrief 1 (januari 2022)

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen een allamerend bericht…

17 mei 2022 lees verder

Interview in de Boerderij met Gijsbert Boele

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 25…

15 april 2022 lees verder

Nieuws in de media

Vaststelling Strategisch bosbeleid door Provinciale Staten Utrecht

Op 11 mei 2022, is het Strategisch bosbeleid…

13 mei 2022 lees verder

Enquête Duurzame Landbouw met Natuur

Binnen het project Duurzame Landbouw met Natuur is een enquête…

12 mei 2022 lees verder