logo Rijn Vecht en Venen

Subsidie voor samenwerken aan innovaties in de landbouw

30 juni 2021
Ingediend door Wenche

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Partijen die van plan zijn nieuwe verdienmodellen verder te ontwikkelen, kunnen tot een bedrag van 300.000 euro subsidie aanvragen. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen op het vlak van kortere ketens van boer tot consument. Ook kan een verandering in de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt onderdeel zijn van een aangepast verdienmodel. Of er kan bijvoorbeeld verder onderzocht worden welke bijdrage boeren kunnen leveren bij ecosysteemdiensten. De Utrechtse landbouwsector heeft hier al veel kennis over. Meer samenwerking moet leiden tot nog meer goede oplossingen.

Subsidie aanvragen

Bekijk meer informatie over de subsidieregeling 'Samenwerking voor Innovaties'. Hier lees je meer over de randvoorwaarden en het aanvragen van de subsidie vanaf 5 juli

Je kunt je ook aanmelden voor een digitale informatiebijeenkomst op 6 juli voor meer uitleg en vragen over de regeling.

Bovenstaand bericht verscheen op de website van LaMi op 21 juni 2021.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor…

22 juli 2022 lees verder

Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies

In een veldonderzoek willen Wageningen Universiteit en Plastic Soup Foundation graag…

15 juli 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

14 juli 2022 lees verder

12...23