logo Rijn Vecht en Venen

Waternet / AGV: aanmelden voor nieuwe methode slootschonen

8 juni 2021
Ingediend door Wenche

Mogen in uw sloten meer planten staan?  Meld u aan voor het nieuwe onderhoudsprogramma.

Sloten zorgen voor de afvoer van water

Het waterschap heeft de taak ervoor te zorgen dat het teveel aan water in de polder afgevoerd wordt om overlast te voorkomen. Teveel aan water moet goed kunnen wegstromen via de sloten, anders blijft het land te nat. Teveel planten in de sloot hinderen deze doorstroom. Lange tijd was dit de belangrijkste taak van het waterschap. De laatste jaren is daarin verandering gekomen en ligt er veel meer nadruk op de waterkwaliteit en waterplanten.

Met de schouw houdt het waterschap in de gaten dat sloten voldoende onderhouden zijn zodat teveel aan water goed weg kan stromen. In brede sloten moet 2 meter in het midden of 2,5 meter aan één kant vrij zijn, in smallere sloten mag 10% van de planten langs de oevers blijven staan. In de praktijk wordt meestal meer dan nodig onderhouden. Sinds nieuw beleid in de keur – vastgesteld door het Waterschapsbestuur - is er meer ruimte om water- en oeverplanten te laten staan en kunnen sloten aangewezen worden die minder of niet meer geschouwd hoeven worden. We weten nu namelijk dat het mogelijk is om in veel sloten meer planten te laten staan en dat daar zelfs voordelen aan zitten.

Waarom meer planten in sloten een goed idee is

Meer planten in de sloot is goed om de volgende redenen:

 • Betere waterkwaliteit
  Planten dragen bij aan een betere waterkwaliteit
 • Meer zuurstof
  Meer planten zorgen voor meer zuurstof in het water. Dat is een voorwaarde voor leven in de sloot.
 • Minder oeverafkalving
  Planten houden met hun wortels het losse slib in oevers en bodem bij elkaar, waardoor oeverafkalving minder kans krijgt. Oeverafkalving heeft behalve verlies van perceeloppervlak ook extra bagger in de sloot tot gevolg en daarmee extra onderhoud.
 • Biodiversiteit
  Planten in de sloot bieden schuil- en paaiplaatsen voor vissen en insecten om te leven en dragen zo – ook in de winter – bij aan een levendige boerensloot.

Minder strenge schouw en meer planten op eigen initiatief

Heeft u sloten waar meer planten kunnen blijven staan en waar volgens u minder geschouwd zou hoeven worden? Mogelijk past dit programma bij u. Bekijk welke sloten u hiervoor aan zou wijzen en bedenk hoe u het onderhoud zou willen uitvoeren. Het waterschap kijkt met u mee en toetst uw plannen aan de eisen voor het functioneren van het watersysteem. Denk hierbij aan:

 • Sloten die geen hoofdwatergang zijn
 • Sloten zijn breder dan minimaal vereiste doorstroombreedte voor aan- en afvoer
 • Als u sloten samen met een ander beheert (scheisloten), dan zijn er mogelijkheden, mits u dit besproken hebt en u beiden akkoord bent.

Als u zich zorgen maakt over de beheervergoeding omdat u gebruik maakt van het beheerpakket ecologisch onderhoud van het gebiedscollectief, neem dan contact op met hen of met ons. Hier zijn oplossingen voor.

Interesse? Maak vandaag nog een afspraak

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar schouw@waternet.nl. Schrijf in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. We nemen contact met u op en maken een afspraak om bij u langs te komen wanneer het u uitkomt. Een medewerker van Toezicht en Handhaving spreekt dan met u af:

 • Welke sloten in aanmerking komen voor minder controle. Dat wordt bepaald op basis van het benodigde doorstroomprofiel en de ligging in het peilvak.
 • Hoe vaak onderhoud nodig is en hoe dit onderhoud uitgevoerd kan worden.
 • Hoe vaak geschouwd wordt in deze nieuwe situatie.

De gemaakte afspraken over onderhoud van de sloten worden vastgelegd op een overzichtskaart die eind augustus gepubliceerd zal worden. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de website van AGV / Waternet.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor…

22 juli 2022 lees verder

Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies

In een veldonderzoek willen Wageningen Universiteit en Plastic Soup Foundation graag…

15 juli 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

14 juli 2022 lees verder

12...23