logo Rijn Vecht en Venen

Webinar: Integrale stikstofaanpak kringloopboer op 11 juni

1 juni 2021
Ingediend door Wenche

Wat is de rol van de kringloopboer in de stikstofaanpak? Zijn er alternatieven voor het aanpassen van stallen om de stikstofdepositie te kunnen verminderen? Een integrale stikstofaanpak lijkt veel potentie te hebben. In het webinar op 11 juni van Boerenverstand illustreren ze dit en wordt er gediscussieerd over het huidige stikstofbeleid. Het webinar vindt plaats van 12:00 tot 13:30 uur.

Praktijkvoorbeelden en discussie

Tijdens het webinar komen een aantal praktijkvoorbeelden voorbij waarin het effect van managementmaatregelen op de stikstofdepositie wordt doorgerekend in het Aerius model voor een aantal bedrijven uit de provincie Utrecht. Hiermee wordt geillustreerd wat de potentie van de integrale aanpak is op het gebied van stikstof en hoe managementmaatregelen een kosteneffectief alternatief kunnen zijn voor het aanpassen van stallen of uitkopen van bedrijven. Daarna is er een discussie met enkele panelleden vanuit het gebied over de uitkomsten van de doorrekening en de betekenis hiervan voor de effectiviteit van de huidige stikstofaanpak. Het discussiepanel bestaat uit onder andere uit Carla-Dik Faber (voormalig Tweede kamerlid ChristenUnie, woordvoerder landbouw) en Bert van Donselaar (LTO, voorzitter Utrecht). Tijdens het webinar zal er een balans zijn tussen discussie over zowel de inhoud als het beleid. 

Programma

  • Welkomstwoord introductie Wouter de Jong
  • Presentatie Frank Verhoeven: introductie stikstofdossier
  • Wim van de Geest & Stefan van ‘t Ooster: Effecten van de kringloopaanpak
  • Doorrekening effect van managementmaatregelen op stikstofdepositie in Aerius en uitleg van de maatregelen door de boer
  • Paneldiscussie: In gesprek met gebiedspartijen over de uitkomsten en implicaties voor beleid van de doorrekening. Panelleden zijn oa Carla Dik-Faber (vml. Twede kamerlid ChristenUnie, woordvoerder landbouw) en Bert van Donselaar (voorzitter LTO-Noord Utrecht)
  • Afsluiting

Aanmelden kan via deze link.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie…

10 januari 2022 lees verder

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30…

13 december 2021 lees verder

LEU lanceert dashboard kleine landschapselementen

In oktober 2020 ondertekenden Landschap Erfgoed Utrecht en IT-specialist Ordina…

23 september 2021 lees verder

12...19