logo Rijn Vecht en Venen

Landelijke Veenweide Oploop 3 juni, online bijeenkomst

17 mei 2021
Ingediend door Wenche

Rijksoverheid organiseerd bij de Landelijke Veenweide Oploop!

Op donderdag 3 juni 2021 vindt van 9.30 tot 12.15 de eerste landelijke veenweide oploop plaats.

De komende tien jaar gaat er veel gebeuren in de Nederlandse Veenweidegebieden. Activiteiten die de bewoners, bedrijven en grondeigenaren direct raken. Vorig jaar is het interbestuurlijke Veenweide programma van start gegaan om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren. Het programma wordt intensief geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waar naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiële hoek) aan deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De zes provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.

De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle betrokken partijen die bijdragen aan het behalen van de Klimaatakkoordopgave is nodig om het doel te realiseren.

Meer informatie over het programma en de sprekers via deze link.

Direct aanmelden kan via deze link.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor…

22 juli 2022 lees verder

Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies

In een veldonderzoek willen Wageningen Universiteit en Plastic Soup Foundation graag…

15 juli 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

14 juli 2022 lees verder

12...23