logo Rijn Vecht en Venen

LTO NW Utrecht: hoe kunt u ganzenschade voorkomen

22 maart 2021
Ingediend door Wenche

LTO afdeling NW Utrecht vraagt aandacht voor de problematiek rond de omvang van het aantal ganzen. Jaarlijks worden er al behoorlijk veel eieren van de grauwe gans geprikt, maar er is nog veel te winnen. Legselreductie heeft een groot effect op de populatie. Hierbij vragen wij de agrariërs het prikken van eieren op te pakken. Uw jager kan een verklaring printen waarmee u het veld in kan gaan. Er zijn jagers die zelf, of samen met bewoners uit de plaatselijke polders eieren prikken. Het is belangrijk dat het aantal geprikte eieren wordt doorgegeven aan het provinciaal meldpunt. De contactpersonen zijn:

 • Ten oosten van de A2 bij Maarten van Zuylen, 06-12324810
 • Ten westen van de A2 bij Andre Mur, 06-10833857

Op basis van ervaring van voorgaande jaren worden de volgende richtlijnen voor het prikken van eieren geadviseerd:

 • Neem zelf initiatief en vorm bij voorkeur in overleg met uw jager een team van 3 - 4 mensen.
 • Deelname is op vrijwillige basis.
 • Het juiste tijdstip van eieren prikken is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden en het tijdstip van broeden van de gans.
 • Bij voorkeur 3 keer prikken in het broedseizoen. Als richtlijn worden onderstaande prikdata voorgesteld:
  • begin maart
  • half maart
  • eind maart – begin april
 • Prik alle eieren op één na.
 • Markeer alle geprikte eieren met een viltstift, zodat bij een volgende prikronde duidelijk is welke eieren geprikt zijn.
 • Noteer het aantal geprikte eieren per ronde en geef deze door.

De vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatieschap) hebben hun medewerking toegezegd om via legselreductie de ganzenproblematiek aan te pakken. We hopen dat met een gezamenlijk aanpak van alle partijen de ganzenpopulatie vermindert. Verder is het belangrijk dat schade gemeld blijft worden: winter- en zomerschade.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor…

22 juli 2022 lees verder

Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies

In een veldonderzoek willen Wageningen Universiteit en Plastic Soup Foundation graag…

15 juli 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

14 juli 2022 lees verder

12...23