logo Rijn Vecht en Venen

Boer en bij

18 december 2020
Ingediend door Wenche

In november en december hebben een zestal webinars plaatsgevonden georganiseerd door de provincie Utrecht, waarin de wilde bij centraal stond. Een aantal webinars zijn terug te kijken via dit kanaal

25 november was de start in samenwerking met dagvoorzitter Eddy Zoëy. Menno Reemer (EIS kenniscentrum insecten) en Chris Achterberg (van den Bijtel Ecologisch Onderzoek) gaven presentaties over de wereld van de wilde bij en voorkomen en verspreiding van de wilde bij in de provincie Utrecht. Het twee uur durende webinar is terug te zien via deze link. Er werden ook een aantal showcases gepresenteerd uit de praktijk, waarbij Daan van Diepen (Wilder Land) inging op het thema biodiverse (on)kruiden van het boerenland waarvan thee gemaakt kan worden, dit filmpje van ruim vier minuten is te vinden via deze link. Er wordt een win-win situatie geschetst waarbij het zaaien van kruiden goed is voor de vergroting van de biodiversiteit, koeien deze ook lekker vinden en kruidenthee gemaakt kan worden door de kruiden te oogsten.

In navolging van bovenstaand webinar werden een aantal workshops georganiseerd:

 • Bijvriendelijk in de tuin en in de winkel – Sonne Copijn (Bee Foundation) – 3 december
 • Online spreekuur over de wilde bij – Theo Zeegers en John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten) – 7 december
 • Goed beheer voor een bijvriendelijk landschap – Markus Feijen (Utrechts Landschap) – 9 december
 • Fruittelers: Wees blij met de wilde bij – Gerjan Brouwer (Delphy) en Willemijn Cuijpers (Louis Bolk Instituut) – 15 december
 • Bijvriendelijk agrarisch ondernemen – Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, Beedeals Krommerijnstreek) – 16 december

Om niet alles te hoeven terug te kijken volgt hieronder een kort overzicht van tips voor agrariërs om hun erf en grond bijvriendelijk te maken of houden.

 • Inzaaien en of inplanten van overhoekjes op het erf en incourante plekken in het weiland met een- of meerjarige bloemenmengsels of bloeiende struiken en bomen.
 • Bij de keuze van flora is het goed om rekening te houden met een zo lang mogelijke bloeiboog, dus variatie in vroeg bloeiers (bijv. gele kornoelje) tot laat bloeiers (bijv. vuilboom). Leveranciers van inheemse mengsels zijn bijvoorbeeld Biodivers, Bolderik en Cruydthoek.
 • Ook verschillende klaversoorten en grassen kunnen voor een betere verbindingsroute zorgen tussen woongebieden van de wilde bij.
 • Van de soorten wilde bijen leeft ongeveer 80 % ondergronds. Het eitje wordt op een diepte van ongeveer 16 onder een lemige zandlaag gelegd. Bij voorkeur op een zonnige plek.
 • Voor de overige 20 % zijn bijenhotels een uitkomst. De poppen in bijvoorbeeld een boomstam met holle plekken kunnen eventueel verhuisd worden naar andere plek waar meer voedsel te vinden is.
 • De wilde bij zoekt zijn eten op een afstand van maximaal 500 meter ten opzichte van de nestelplek. 

 

 

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie…

10 januari 2022 lees verder

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30…

13 december 2021 lees verder

LEU lanceert dashboard kleine landschapselementen

In oktober 2020 ondertekenden Landschap Erfgoed Utrecht en IT-specialist Ordina…

23 september 2021 lees verder

12...19