logo Rijn Vecht en Venen

KNAW online bijeenkomst over de landbouw van de toekomst

17 november 2020
Ingediend door Wenche

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseerd op 8 december 2020 van 19.00 - 20.15 uur een online (zoom) bijeenkomst over de landbouw van de toekomst. Aanmelden kan via deze link. Meer informatie is te vinden op de website van de KNAW.

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Dit webinar geeft een aanzet tot de dialoog over een duurzaam landbouwsysteem dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen: van producent tot consument.

Sprekers

  1. Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research – Inleiding: Landbouw van de toekomst: ons aller belang
  2. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker open teelten, Wageningen University & Research – Agronomie, -ecologie en technologie: een vruchtbare samenwerking 
  3. Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems Engineering, Wageningen University & Research – De benodigde paradigmaverschuiving van de landbouwtechniek voor ecologisch gebaseerde landbouw
  4. Cornelis Mosselman, regeneratief akkerbouwer, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat – Vooruit boeren in de praktijk
  5. Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions, Radboud Universiteit – Van debat naar dialoog: praten over de landbouw van de toekomst
  6. Sjoukje Heimovaara, algemeen directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen University & Research – discussieleider

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Provincie Utrecht deelt bomen uit

Bomenuitdeelactie voor groenere en gezondere provincie Plan Boom Utrecht deelt met…

17 februari 2021 lees verder

25 adviezen voor een groener Europees Landbouwbeleid

Op de nieuwssite van de universiteit van Wageningen is…

16 januari 2021 lees verder

Duurzame Landbouw met Natuur Webinars terugkijken!

Sinds september zijn er vier webinars geweest met als…

11 januari 2021 lees verder

Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen

In het vakblad H2O actueel verscheen een artikel over…

8 januari 2021 lees verder

12...12