logo Rijn Vecht en Venen

KNAW online bijeenkomst over de landbouw van de toekomst

17 november 2020
Ingediend door Wenche

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseerd op 8 december 2020 van 19.00 - 20.15 uur een online (zoom) bijeenkomst over de landbouw van de toekomst. Aanmelden kan via deze link. Meer informatie is te vinden op de website van de KNAW.

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Dit webinar geeft een aanzet tot de dialoog over een duurzaam landbouwsysteem dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen: van producent tot consument.

Sprekers

  1. Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research – Inleiding: Landbouw van de toekomst: ons aller belang
  2. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker open teelten, Wageningen University & Research – Agronomie, -ecologie en technologie: een vruchtbare samenwerking 
  3. Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems Engineering, Wageningen University & Research – De benodigde paradigmaverschuiving van de landbouwtechniek voor ecologisch gebaseerde landbouw
  4. Cornelis Mosselman, regeneratief akkerbouwer, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat – Vooruit boeren in de praktijk
  5. Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions, Radboud Universiteit – Van debat naar dialoog: praten over de landbouw van de toekomst
  6. Sjoukje Heimovaara, algemeen directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen University & Research – discussieleider

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie…

10 januari 2022 lees verder

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30…

13 december 2021 lees verder

LEU lanceert dashboard kleine landschapselementen

In oktober 2020 ondertekenden Landschap Erfgoed Utrecht en IT-specialist Ordina…

23 september 2021 lees verder

12...19