logo Rijn Vecht en Venen

Marickenland in het Nieuws

13 juli 2020
Ingediend door Wenche

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en waterschap Amstel, Gooi en Vecht een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied bij Vinkeveen: Marickenland.

Het rietland-natuurgebied gaat de biodiversiteit vergroten en zal bijdragen aan een klimaatbestendige woonomgeving, recreatie, het tegengaan van bodemdaling en innovatiekansen bieden aan de boeren.

Bij het maken van de plannen zijn ook de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, LTO, de Agrarische Natuurvereniging 'De Venen', natuur en nilieuvereniging 'De Groene Venen', het Dorpscomité Vinkeveen en omwonenden betrokken.

Door de aanleg van rietlandnatuur krijgt het veen in het gebied geen kans om te oxideren en dat voorkomt CO2-uitstoot. De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden en met de omringende agrarische gebieden. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht legt waterberging aan in het gebied. Dat maakt omliggende woonwijken beter bestand tegen hevige regenbuien. Gemeente De Ronde Venen creëert met dit gebied extra recreatiemogelijkheden. Staatsbosbeheer gaat de nieuwe natuur beheren.

De inrichting van het gebied start waarschijnlijk in 2021. Vooruitlopend hierop is al een eerste proefveld van 6 hectare met lisdodde aangelegd in mei 2019, om ervaring op te doen met de teelt van deze plant in dit natuurgebied. Deze plant, de zogenaamde ‘rietsigaar’, helpt met het zuiveren van de bodem en het water. Ook vormt het mogelijk een nieuw verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied. Ook wordt er al gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurspeelplaats, die in samenwerking met de omgeving is ontworpen.

Lees het hele bericht op de website van de provincie Utrecht.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Informatiebijeenkomsten over nieuw GLB

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid…

21 juni 2022 lees verder

Webinar 'Telen voor de bouw'

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 organiseren we een webinar/masterclass…

17 juni 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

9 juni 2022 lees verder
22 mei 2022 lees verder

12...22