logo Rijn Vecht en Venen

13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht

8 augustus 2019
Ingediend door Wenche

Nature Today bericht over subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht ter bescherming van bedreigde diersoorten. Het volledige artikel is ook te lezen via deze link.

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB) 5 ton.

In de provincie Utrecht komen ruim vijfhonderd bedreigde planten- en diersoorten voor. De provincie wil de kwaliteit van de leefgebieden van deze zogenoemde aandachtsoorten verbeteren en hun aantal laten groeien.

Subsidies

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is een bestaande subsidie die nu is uitgebreid met het onderdeel actief soortenbeleid. De Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB) is een geheel nieuwe subsidie. Beide regelingen vullen elkaar aan, zodat alle initiatiefnemers en onderwerpen bediend worden. SKNL en UsB zijn bedoel voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van onze aandachtsoorten en hun leefgebieden.

Voorbeelden

Dit kunnen uiteenlopende projecten zijn die ingrijpen op verschillende schaalniveaus. Zoals het verbeteren of uitbreiden van heide, stuifzanden of schraalgraslanden. Of het verbinden van leefgebieden of herstel van de waterhuishouding. Of het verhogen van het aandeel dood hout in bossen, aanleg van poelen voor kamsalamanders, broeihopen voor ringslangen en winterverblijven voor vleermuizen. Ook is er ruimte voor experimenteel soortgericht beheer en praktijkgericht onderzoek.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

SKNL is bedoeld voor:

Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB)

UsB is bedoeld voor:

  • inrichtingsmaatregelen buiten het NNN, en inrichtingsmaatregelen binnen NNN die niet via SKNL mogelijk zijn, ook voor niet-terreineigenaren;
  • praktijkgericht onderzoek binnen en buiten NNN;
  • kort experimenteel soortgericht beheer binnen en buiten NNN.

Tekst: provincie Utrecht
Foto: Jelger Herder (leadfoto: grote modderkruiper)

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Weidevogel interview met René door provincie Utrecht

Nadat het positieve nieuws over het stabiel zijn…

4 november 2019 lees verder

nieuws van de weidevogelman

De 'weidevogel man' van hogeschool van hall larenstein geeft regelmatig nieuwsberichten…

2 november 2019 lees verder

Vogelbescherming:Vossenrasters in de praktijk: Eem- en Amstelland

Op 26 september beschreef Jeanet van Zoelen een…

21 oktober 2019 lees verder

12...5