logo Rijn Vecht en Venen

Provincie gaat bodemdaling tegen met Lisdodde-experiment in Marickenland

29 mei 2019
Ingediend door Wenche

Op 24 mei publiceerde de provincie Utrecht onderstaand bericht.

De provincie Utrecht treft voorbereidingen om in de polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde, ook wel bekend als 'rietsigaren'. Met deze pilot op 6 hectare wil de provincie onderzoeken hoe deze plant het beste groeit. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. In Marickenland wordt de komende jaren weidegrond omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Het gebied, dat ligt tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, sluit aan op de aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. De polder wordt een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in natte natuur. Zoals orchideeën en de grote ratelaar, de grote karekiet en de otter. Er komen wandelpaden, een natuurspeelplaats en een vogelkijkscherm.

De volledige tekst via deze link.

bron: provincie Utrecht

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht

Nature Today bericht over subsidie beschikbaar gesteld…

8 augustus 2019 lees verder

VIC publiceert brochure Natte teelten

Natte teelten, waar staan we? Op de website van het VIC…

19 juni 2019 lees verder

Nature Today besteed aandacht aan PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet definitief op de…

19 juni 2019 lees verder

Provincie gaat bodemdaling tegen met Lisdodde-experiment in Marickenland

Op 24 mei publiceerde de provincie Utrecht onderstaand…

29 mei 2019 lees verder

123