logo Rijn Vecht en Venen

Boeren Kockengen aan de slag met afremmen bodemdaling en CO2-emissie

11 februari 2019
Ingediend door Carolien Kooiman

Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag 7 februari een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage. De boeren in de Kockengens polders Kortrijk en Portengen  willen graag dat hun polders ook voor de toekomstige generaties geschikt blijven om te kunnen boeren. Daarom wordt de bodemdaling op polderniveau aangepakt. Samen leggen zij in deze polders 230 hectare aan.

Klimaatslim boeren
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft het polderproces begeleid om tot dit resultaat te komen en vraagt voor deze klimaat-slimme boeren subsidie aan bij de EU en de Provincie Utrecht om de aanleg te financieren. Onderwaterdrainage is namelijk nog een redelijk nieuw fenomeen, en deze boeren werken met hun gronden mee aan een pilot waarin de effectiviteit en werking van het systeem nader wordt onderzocht. De boeren gaan ook experimenteren met zogenaamde bio-drains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel en op den duur geen resten achterlaten in de bodem.

Herzien polderpeilen en opdoen kennis
Het project wordt ondersteund door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die de polderpeilen gaat herzien om deze onderwaterdrainage zo effectief mogelijk te maken. En het waterschap zet de opgedane kennis met de lopende proeven met onderwaterdrainage in de polder Spengen en in de polder Lange Weide bij Driebruggen in.

Onderwaterdrainage
In polders Kortrijk en Portengen zakt de venige bodem gemiddeld 1 cm per jaar. Veenafbraak en bodemdaling ontstaan door ontwatering. Onderwaterdrainage is een effectieve manier om daar wat tegen te doen. Het zorgt ervoor dat de grondwaterstand het slootpeil beter volgt. Daarvoor worden in het perceel, onder het slootwaterpeil, drains aangelegd.

Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering.
De inschatting is dat deze techniek ervoor zorgt dat de bodemdaling vermindert met 30 tot 50% en daarmee ook de CO2 emissie met evenveel!

In de folder over klimaatslim boeren op veengrond kunt u meer informatie vinden over onderwaterdrainage.

Tien Kockengense melkveehouders willen bodemdaling met onderwaterdrainage aanpakken in de polders van Portengen en Kortrijk. Dit zijn polders in het werkgebied van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Boeren gezocht

Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft drie ondersteuningstrajecten in de aanbieding voor boeren. Agroforestry proefperceel:…

26 augustus 2023 lees verder

Jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 is er. Met een terugblik op de eerste ANLb-period en…

7 augustus 2023 lees verder

Werkplaatsen Kringlooplandbouw

Het nieuwe agrarisch initiatief Werkplaatsen Kringlooplandbouw organiseert vanaf komend najaar 4-daagse trainingen kringlooplandbouw. De…

7 augustus 2023 lees verder

12...60