logo Rijn Vecht en Venen

Aantal weidevogels in werkgebied BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen blijft groeien!

21 mei 2024
Ingediend door Jetske

Het weidevogelseizoen 2024 is in volle gang, ook in het noordwestelijk deel van het Groene Hart. Uit recente tellingen blijkt dat het aantal weidevogels in de polders van BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen (RVV) blijft groeien. Zo werden er ruim 730 paartjes grutto geteld, tegenover zo’n 650 in 2023!

Ook de kievit (naar ruim 700 paartjes) en scholekster (naar meer dan 300 paren) zien we flink toenemen, terwijl het aantal tureluurs op z’n minst stabiel blijft. De tellingen van dit jaar zijn daarmee in lijn met de gegevens van de afgelopen jaren, die ook al een groei toonden en elk jaar een voldoende aanwas van jonge grutto’s lieten zien.

Kijk hier voor de eerste telling van 2024.

De veehouders van RVV hebben de afgelopen anderhalve maand al volop rekening gehouden met de weidevogelnesten. Op veel locaties hebben zij, geholpen door vrijwilligers en de twee drones van RVV, deze nesten opgespoord. Tijdens het maaien de afgelopen tijd is vervolgens tachtig hectare grasland ongemaaid gebleven. Deze komen boven op de negenhonderd hectare waar tot in juni sowieso niet gemaaid wordt.

Nu veel nesten zijn uitgekomen, is de fase waarin de weidevogelkuikens rondlopen gestart. De komende tijd zullen de veehouders zich dan ook weer volop inspannen om het benodigde kuikenland voor de weidevogels te verzorgen. Dit gebeurt door het maaien uit te stellen of het vee zo te laten weiden, dat er voldoende geschikt opgroeihabitat voor de kuikens beschikbaar is.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Resultaten weidevogelbeheer 2024

Op enkele laat broedende weidevogelparen met kuikens na, loopt het weidevogelseizoen voor…

17 juni 2024 lees verder

Weidevogels redden doe je niet alleen

Vorig jaar werden we benaderd door een studente,…

14 juni 2024 lees verder

Wat is jouw Boom met een Verhaal?

Welke boom verdient een nationaal podium? De 7e…

17 mei 2024 lees verder

12...69