logo Rijn Vecht en Venen

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter (KPI-project)

25 maart 2024
Ingediend door Carolien Kooiman

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter (KPI-project)

Wat is het?
Het project Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter (UMBB) is een stimuleringsproject van de Provincie Utrecht (Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027). In dit project werken diverse partijen in Utrecht samen, om de landbouw verder te verduurzamen.

De UMBB werkt met zogenaamde Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s geven boeren zelf inzicht in hun eigen duurzaamheidsprestaties. Dat biedt houvast om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De verwachting is dat doelsturing met KPI’s steeds belangrijker wordt. Op basis van behaalde scores kunnen deelnemers een beloning ontvangen. Daarmee wordt goed management en vakmanschap beloond. Het project duurt vier jaar (2024-2027).

Uitvoering en begeleiding vindt plaats door de collectieven voor agrarisch natuurbeheer. De agrarische collectieven hebben hiervoor subsidie aangevraagd en voeren de begeleiding uit van dit project.

Voor wie?
De UMBB is voor melkveehouders in de provincie Utrecht. Als een bedrijf grond in meerdere provincies heeft, dan moet minstens de helft in de provincie Utrecht liggen. Er is ruimte voor 100 deelnemers. Deelnemers zijn bereid vier jaar deel te nemen. Een deelnemer heeft een KringloopWijzer of laat die nog opstellen, machtigt het collectief om data van de Kringloopwijzer en het Agrarisch Natuurbeheer (ANLb) te gebruiken en de perceel informatie van de gecombineerde opgave in te zien.

Welke KPI’s zijn er?
UMBB werkt met 15 KPI’s:

 • negen komen uit de KringloopWijzer,
 • drie zijn groene KPI’s over natuur en landschap,
 • een gaat over energieverbruik,
 • een over gebruik gewasbeschermingsmiddelen en
 • een over leveren van maatschappelijke diensten.

Hoe hoog is de beloning?
De beloning tijdens het project is gebaseerd op het aantal te behalen punten uit de KPI’s. Afhankelijk van het aantal punten dat u in een bepaald jaar haalt, kan het zijn dat u daar nog een bonus over heen krijgt. Dit samen is de te ontvangen beloning voor dat jaar. De maximale beloning per bedrijf per jaar is € 5.000. Hoe hoog u met de beloning per jaar gaat uitkomen hangt geheel af van het aantal punten dat u scoort.

Wat zijn overige verplichtingen?

Het collectief gaat met u in gesprek over de scores op de KPI’s. Het is de bedoeling dat u deelneemt in een studieclub die één of meerdere keren per jaar bij elkaar komt om de scores te bespreken onder leiding van een deskundige en zo diverse maatregelen met elkaar bespreekt en van elkaar leert. Ook komen er veldexcursies en kennisbijeenkomsten over diverse onderwerpen uit de KPI’s.

Naar verwachting zal deelname u 15 à 20 uur per jaar kosten.

Wat heb ik aan de KPI’s?
Met de KPI’s wordt de mate van duurzaamheid van uw bedrijf in kaart gebracht. Het meest belangrijke is dat u ze kan gebruiken als managementinstrument voor uw bedrijfsvoering. Mogelijk kunnen maatregelen leiden tot kostenbesparing.

Het kan zijn dat in de toekomst aan de hand van KPI-scores bijvoorbeeld de waterschappen hun waterschapslasten verlagen, dat banken rentevoordeel bieden voor een bepaalde KPI-score en dat marktpartijen voor een bepaalde KPI-score een extra vergoeding geven voor uw producten.

Waar kan ik me opgeven?
Opgeven gaat als volgt:

 • U downloadt hier het aanmeldformulier & machtiging en een de‑minimusverklaring. Deze vult u in, ondertekent deze en scant deze weer in.
  NB. De website van de provincie met meer informatie komt 5 april online.
  Vanaf 10 april om 10 uur kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.
 • Het hele pakket mailt u naar: UMDL2024@rijnvechtenvenen.nl.
 • Als het hele pakket binnen is, dan pas telt de aanmelding. Vanwege beperkte ruimte voor max. 100 deelnemers is het: “wie eerst komt eerst maalt”. U moet minimaal 300 punten halen. Verder heeft een bepaald % van de plekken is voor veenweide boeren.
 • Na aanmelding hoort u, als de documenten zijn gecontroleerd, of u bij de 100 geselecteerde deelnemers behoort.
 • De overige aanmeldingen blijven op de wachtlijst. Wellicht vindt de provincie budget voor meer deelnemers.

Wat gebeurt er met de cijfers?
De cijfers van de deelnemers worden verwerkt door de collectieven. Deelnemers ontvangen een overzicht van hun eigen scores. De collectieven verwerken de scores van de100 deelnemers in een rapportage, waarin de totale resultaten en de data per regio of grondsoort getoond worden. De data van individuele bedrijven gaan niet naar de provincie en zijn ook niet te herleiden uit de rapportage.

Waar vind ik nadere informatie?
Nadere informatie op de website van de provincie: www.provincie-utrecht.nl/UMDL, of bij uw collectief. Voor Rijn, Vecht & Venen is dat: José van Miltenburg (06-47452979 of jose@rijnvechtenvenen.nl)

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Wat is jouw Boom met een Verhaal?

Welke boom verdient een nationaal podium? De 7e…

17 mei 2024 lees verder

Vacature Coördinator/Projectleider Natuur inclusieve Landbouw bij RVV

We zijn bij BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen…

7 mei 2024 lees verder

Agricycling in Utrecht

Wij.land en Agricycling gaan komend half jaar een verkenning doen naar het…

1 mei 2024 lees verder

12...68