logo Rijn Vecht en Venen

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

15 februari 2024
Ingediend door Carolien Kooiman

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de Provincie Utrecht melkveehouders stimuleren om duurzame maatregelen te nemen op hun bedrijf. De werktitel is: Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter.

De regeling stuurt op de realisatie van doelen, zoals klimaat, energie, biodiversiteit en waterkwaliteit. De boer is vrij in de keuze hoe die doelen te bereiken. De regeling doet hiermee vooral een beroep op het management van de melkveehouder. Het UMDL wil de prestaties op het bedrijf meetbaar maken. Door middel van 15 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kunnen agrarische ondernemers hun prestaties meten en voor de behaalde doelen beloond en gestimuleerd worden.

De KPI’s komen voor een deel uit de KringloopWijzer en uit de gegevens van het (agrarisch) natuurbeheer. Door kennisuitwisseling, deelname aan studieclubs en de financiële waardering wordt agrariërs geleerd kritisch naar hun eigen scores te kijken en gestimuleerd stappen te maken.

De regeling geldt voor vier jaar. Er is een maximale vergoeding te ontvangen van € 5000 per bedrijf, bij voldoende punten.

De Utrechtse collectieven voor agrarisch natuurbeheer zoals Rijn, Vecht en Venen voeren deze regeling uit in opdracht van de provincie.

De regeling gaat (naar verwachting) open half maart. Er is ruimte en budget voor 100 melkveehouders uit de provincie Utrecht. Wie het eerst komt, het eerst maalt, dus hou onze mailings en nieuwsbrief in de gaten. Van tevoren aanmelden heeft geen zin; er wordt een speciaal emailadres en een aparte website voor gemaakt. Te zijner tijd ontvangt u van ons bericht.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Nieuwe verdienmodellen voor de Nederlandse landbouw

De universiteit van Utrecht doet onderzoek naar nieuwe en…

15 april 2024 lees verder

Natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied

Leer meer over het belang van natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied: verstevigde…

27 maart 2024 lees verder

Vogels kun je niet melken

Filmavond op De Beekhoeve …

27 maart 2024 lees verder

Folder BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen

Om de bekendheid van RVV en onze activiteiten vooral…

26 maart 2024 lees verder

12...67