logo Rijn Vecht en Venen

Interview over Erfzwaluwenproject

15 februari 2024
Ingediend door Carolien Kooiman

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’

Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en Venen zet Carolien Kooiman zich in voor boeren- en huiszwaluwen. ‘De boerenzwaluw, de naam zegt het al, komt vooral voor op boerenerven. Ze broeden veel in stallen en/of boerenschuren, waar meestal vee gehuisvest wordt. De huiszwaluw broedt buiten onder overstekende daken.’ Elk jaar worden rondom het eerste en tweede legsel tellingen uitgevoerd, door boeren zelf of door veldmedewerkers in het gebied van Rijn, Vecht en Venen. Deze tellingen worden doorgegeven aan Sovon (vereniging die vogeltrends in kaart brengt). Naast de monitoring, stimuleert het collectief boeren om zwaluwen op hun erven aan te trekken. Caroliens eerste tip is een modderpoel van klei of leem aan te leggen, want om een mooi nest te bouwen gebruikt een zwaluw graag modder. Ter versteviging van het nest gebruikt de zwaluw hooi, strootjes of ander materiaal dat voorradig is. Met name bij droogte hebben de vogels moeite met het vinden van vochtige modder en hier is een poel is dan een belangrijke bron voor. Het collectief biedt leden een kleine vergoeding voor de aanleg van een modderpoel. Ten tweede is het belangrijk om een raam of deur op een kier te zetten, om te zorgen dat de boerenzwaluw de schuur in kan. ‘Afgelopen jaar hebben 25 boeren een modderpoel aangelegd of een bestaande poel onderhouden, binnen 200 meter van een broedplaats. Bij een van de bedrijven lag al een kuiltje in de verharding van het erf. Hier werd klei ingestort en de kinderen van de boer hebben de poel zorgvuldig nat gehouden. Op het erf zijn vervolgens 11 boerenzwaluwen en wel 41 huiszwaluwen geteld!’ De klei is niet alleen nuttig voor de bouw van een nieuw nest, maar ook bij ‘reparatiewerkzaamheden’ aan een bestaand nest. ‘Haal oude nesten dus niet weg; zwaluwen komen vaak het volgende jaar weer terug’.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Nieuwe verdienmodellen voor de Nederlandse landbouw

De universiteit van Utrecht doet onderzoek naar nieuwe en…

15 april 2024 lees verder

Natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied

Leer meer over het belang van natuurvriendelijke oevers in het veenweidegebied: verstevigde…

27 maart 2024 lees verder

Vogels kun je niet melken

Filmavond op De Beekhoeve …

27 maart 2024 lees verder

Folder BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen

Om de bekendheid van RVV en onze activiteiten vooral…

26 maart 2024 lees verder

12...67