logo Rijn Vecht en Venen

Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring

22 november 2023
Ingediend door Jetske

Het ontwerp Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring (OFM) en de Beantwoordingsnota conceptversie OFM is op 31 oktober 2023 door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht vastgesteld. 

Ter inzage
Het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring en de Beantwoordingsnota conceptversie OFM liggen vanaf dinsdag 7 november 2023 tot en met maandag 18 december 2023 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u reageren door een zienswijze in te dienen.

Online inzien van het ontwerp programma

U kunt het Ontwerp Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring online inzien via https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

Een papieren versie van het ontwerp programma inzien
U kunt een papieren versie van het Ontwerp Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring in deze periode inzien op het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, op werkdagen tijdens kantooruren. De publicaties liggen in de witte kasten in de hal, op de begane grond bij de servicebalie.

Hoe kunt U zienswijzen indienen?
Van dinsdag 7 november 2023 tot en met maandag 18 december 2023 kan iedereen zienswijzen indienen op het Ontwerp Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring bij Gedeputeerde Staten. Dit kan op de volgende manieren:

 

 1. Online via een ‘zienswijzeformulier’
  Het zienswijzeformulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage.
 2. Digitaal via e-mail
  Stuur uw zienswijze per e-mail aan: iofm@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (bijv. de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats en uw e-mailadres.
 3. Schriftelijk via een brief
  Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. mevrouw P. van Loenen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (bijv. de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats en zo mogelijk uw e-mailadres.
 4. Mondeling
  Als u niet digitaal of schriftelijk kunt reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te doen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via 030 258 91 11

Het wordt op prijs gesteld dat u uw zienswijze zo beknopt en concreet mogelijk formuleert. En dat u aangeeft op welk onderdeel van het ontwerp programma (hoofdstuk, paragraaf, onderwerp) uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Dan kan een zo concreet mogelijk antwoord op uw zienswijze geven.

Commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Op woensdag 29 november wordt het ontwerp programma besproken in de commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen. Wilt u daarbij zijn, meld u dan aan bij de statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Waarschijnlijk stellen Gedeputeerde Staten in maart 2024 het Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring definitief vast. Daarbij betrekken zij de ontvangen zienswijzen. Een zienswijze kan dus leiden tot aanpassing van het ontwerp. De reactie van Gedeputeerde Staten op de ontvangen zienswijzen wordt verwoord in een Nota van Beantwoording. Ook deze nota wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt de Nota van Beantwoording.

Omdat een programma alleen bindend is voor Gedeputeerde Staten, is het niet mogelijk om beroep in te dienen tegen het besluit tot vaststelling.

Als u vragen hebt over het proces, stuur dan een mail naar: iofm@provincie-utrecht.nl.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64