logo Rijn Vecht en Venen

Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied

30 juni 2023
Ingediend door Jetske

Toekomst Utrechtse landelijk gebied
De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in de provincie Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt moeten worden. Voor het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren wij het proces, maar wij hebben ieders kennis, kunde en medewerking nodig om dit goed te kunnen doen. Wij benadrukken dat het indienen van het UPLG bij het Rijk rond 1 juli 2023 een startpunt is. Het UPLG beschrijft de kaders die wij vanaf 1 juli 2023 met alle gebiedspartners gaan inkleuren. 

Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied: 4 juli a.s.
Ons laatste webinar over het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) dateert alweer van 25 mei jl. Sindsdien is er veel gebeurd. Wij hebben hard doorgewerkt aan het UPLG 1.0 dat wij begin juli 2023 indienen bij het Rijk. Graag nemen we u mee in de laatste stand van zaken. Daartoe organiseren wij een webinar op 4 juli a.s. tussen 20:00 – 21:30 uur. Wij zullen u daarin bijpraten over het UPLG 1.0 en vooruitkijken naar de periode na juli 2023, waarin samenwerking met onze gebiedspartners centraal staat. 

Wanneer?
Op 4 juli 2023 van 20:00 – 21:30 uur.

Voor wie?
Het webinar is voor al onze betrokkenen in de landelijke gebieden, zoals natuur- en landbouworganisaties, agrariërs, waterschappen, gemeenten, terreinbeherende organisaties, etc.

Programma

  • Gedeputeerde Mirjam Sterk: Toekomst Landelijk Gebied Utrecht: terugblik op proces tot 4 juli 2023 én vooruitblik: hoe verder? 
  • Carla Bisseling (projectleider UPLG): Wat staat er in het UPLG 1.0? 
  • Panelgesprek met Mirjam Sterk (gedeputeerde), Michiel Houtzagers (programmamanager Gebiedsgerichte Aanpak), Carla Bisseling (projectleider UPLG), Josja Veraart (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), Jeroen van Wijk (voorzitter LTO Noord en Stikstofcollectief) en Arjan van Rijn (bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Onderwerp: Hoe verder na 4 juli 2023? 
  • Ruimte voor het stellen van vragen via de chat

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar landelijkgebied@provincie-utrecht.nl. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een toegangslink in uw mailbox.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
Met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het Rijk is de stikstofopgave verbreed naar natuur (breder dan alleen Natura 2000-gebieden), water & bodem, en klimaat. Het NPLG heeft duidelijk gemaakt dat deze opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kiest de provincie Utrecht voor een integrale aanpak waarin alle NPLG-opgaven worden meegenomen en waar mogelijk ook de koppeling met andere opgaven wordt gelegd zoals die van de energietransitie en Groen Groeit mee. 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64