logo Rijn Vecht en Venen

Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen

16 juni 2023
Ingediend door Jetske

Het waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De waterpeilen in het dorp Kockengen zijn geen onderdeel van dit peilbesluit.

Inspraak en informatieavond

De inspraak over het peilbesluit en het projectplan is gestart op 30 mei en duurt tot en met 10 juli. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dat werkt, staat op de website van het waterschap.

Op maandag 19 juni organiseert het waterschap een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Tijdens de avond kunt u in gesprek met het waterschap over de plannen en ook kunt u een inspraakreactie indienen.

Samen met het gebied

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden. De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Hierdoor kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Het fysiek scheiden van de peilgebieden gebeurt met een stuw. Deze stuw wil het waterschap bouwen langs de weg naar Teckop. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere. De huidige peilscheiding is de Hollandse Kade welke vervangen zal worden door een brug.

De werkzaamheden die nodig zijn, zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt ook ter inzage van 30 mei tot en met 10 juli. Ook hierop zijn reacties mogelijk.

Bron: varnws.nl

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Wat is jouw Boom met een Verhaal?

Welke boom verdient een nationaal podium? De 7e…

17 mei 2024 lees verder

Vacature Coördinator/Projectleider Natuur inclusieve Landbouw bij RVV

We zijn bij BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen…

7 mei 2024 lees verder

Agricycling in Utrecht

Wij.land en Agricycling gaan komend half jaar een verkenning doen naar het…

1 mei 2024 lees verder

12...68