logo Rijn Vecht en Venen

Extra workshop Veenweidegebieden en biobased bouwmaterialen

16 juni 2023
Ingediend door Jetske de Jong

Wegens grote belangstelling voor de online workshops over de productie van gewassen voor biobased bouwmaterialen in veenweidegebieden, wordt er een extra workshop op 21 juni georganiseerd.

De workshops zijn onderdeel van het Europese onderzoeksproject CarbonConnects, waarin Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met Europese partners, onderzoek doet naar alternatieve verdienmodellen voor boeren in veenweidegebieden. Een van die verdienmodellen is het verbouwen van gewassen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor Biobased Bouwmaterialen.

Binnen Van Hall Larenstein is een concept ontwikkeld waarin meerdere gewassen op één stuk grond worden verbouwd. Het concept is gebaseerd op principes van agroforestry, waarbij meerdere voedselgewassen in een bos worden verbouwd. Hiervan is een concept afgeleid dat de voorlopige naam Biobased Bouwbos heeft gekregen.

Het concept wordt gepresenteerd en samen met belanghebbenden wordt dat uitgewerkt.
Er zijn 8 -10 deelnemers: boeren, producenten van bouwmaterialen, kennispartners en overheden.

Woensdag 21 juni, 15.30 – 17.30 uur

U kunt deelnemen via het aanklikken van deze link: Click here to join the meeting

Het programma is als volgt:

Presentatie 1 A: (Bert van de Wiel, 5-10 min) Inleiding en het concept “Biobased Bouwbos”, een veenbos met meerdere gewassen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased bouwmaterialen. Presentatie 1B: (Aleksandra Pawelec, 5-10 min) Resultaten van enquete + website met bestaande initiatieven (Storymap) + introductie Teams whiteboard workspace.
Sessie 1: Gezamenlijk invullen, aanvullen, aanpassen, wijzigen etc van het concept “Biobased Bouwbos” (waarbij mogelijk een geheel nieuw concept ontstaat).

Presentatie 2: (Sebastiaan Masselink, 15 min) conceptueel business model, mee te wegen factoren, kostenstromen, ontwikkeling in de tijd.
Sessie 2: Gezamenlijke verkenning van verdienmodellen voor het in sessie 1 ontwikkelde concept. Hierbij willen we vooral kijken naar gewassen die nu nog minder in beeld zijn bij Nederlandse boeren, maar al wel gebruikt worden als grondstof voor bouwmaterialen.

Presentatie 3: (Ronald Boertje, 5-10 min) subsidiemogelijkheden voor opzetten van een pilotproject. 
Sessie 3: Gezamenlijke verkenning van mogelijkheden voor een pilot van het in sessie 1 ontwikkelde concept. Financiering. Partners. Monitoring verdienmodel.  

Afsluiting: Evaluatie, vervolgstappen.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64