logo Rijn Vecht en Venen

NMU: Workshop landschapselementen tot waarde gebracht -NIEUWE DATUM

10 januari 2023
Ingediend door Wenche

Op donderdag 9 februari 2023 van 14:00 uur (inloop vanaf 13:30) tot 16:30 uur organiseert NMU de workshop: “Landschapselementen tot waarde gebracht”. Tijdens deze workshop, die plaatsvindt bij Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 in Benschop, vertellen we meer over landschapselementen in het GLB, ‘Aanvalsplan Landschapselementen’, subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding. Aanmelden kan via deze link. Meer informatie via deze link.

Deze workshop is een initiatief binnen het trajectplan: ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project: ‘Duurzame verdienmodellen’.

Landschapselementen zijn in het verleden door de mens aangelegd voor een specifiek doel, denk aan vee- of waterkeringen of voor de productie van hout of fruit. Ondanks dat de landschapselementen vaak het oorspronkelijke doel uit het oog zijn verloren zijn ze nog wel degelijk nuttig, ook voor de agrarische bedrijfsvoering. Er leven bijvoorbeeld dieren in die plaaginsecten of bladluizen in gewassen bestrijden. En beplanting zorgt voor het breken van wind en geeft verkoeling voor vee in warme zomers.

Sprekers en programma:

14:00 uur: Martijn Plomp geeft een introductie over het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur / project Duurzame verdienmodellen en vertelt over de rol die kleine landschapselementen kunnen spelen;

14:05 uur: Gerrit-Jan van Heerwaarden (LandschappenNL) vertelt over het onlangs gelanceerde ‘Aanvalsplan Landschap’;

14:20 uur: Sarah Westenburg (BoerenNatuur) neemt de deelnemers mee in GLB, ze gaat dieper in op de landschapselementen en laat met behulp van een rekentool zien hoe verschillende praktijksituaties uitpakken;

PAUZE

15:30 uur: Wenche Asyee (Collectief Rijn Vecht en Venen) vertelt over mogelijke ondersteuning vanuit het Platform KLE. Daarnaast vertelt Asyee wat zij vanuit het collectief voor de deelnemers kan betekenen;

15:50 uur: Ramona Schalkwijk (Boerin en medeinitiatiefnemer ‘Boeren met bomen’) informeert de deelnemers over de mogelijkheden van crowdfunding. Ramona plantte ruim 40 walnotenbomen en 180 bessenstruiken. Om de aanplant te bekostigen ging ze de samenwerking aan met burgers;

16:10 uur: Isabel Kruisheer (NMU) vertelt over de Bomen Actieplan dat de NMU opstelde in opdracht van Provincie Utrecht. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpt de NMU agrarische ondernemers bij het vinden en financieren van bosplantsoen.

16:20 uur: Martijn Plomp afronding.

16:30 uur: Einde en afsluitende borrel

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64