logo Rijn Vecht en Venen

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

22 juli 2022
Ingediend door Wenche

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor gesprekken over het opnemen van duurzaamheidsmaatregelen in pachtcontracten.

De agrarische sector krijgt te maken met grote uitdagingen de komende jaren. Gezamenlijk met andere groene partners werkt het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) binnen het traject Duurzame Landbouw met Natuur (DLmN) aan deze grote uitdagingen. Binnen dit traject wordt middels projecten gekeken naar de verduurzaming van de landbouw, waarbij een verdienmodel voor agrarische ondernemers een absolute voorwaarde is. Met de verschillende projecten willen we inzichtelijk maken wat wel en niet werkt bij het creëren van een verdienmodel bij verduurzaming van de agrarische sector. Dit kan beleidsbepalers helpen bij het maken van de juiste keuzes. Leden van UPG (grondeigenaren) verpachten veel gronden aan agrarische ondernemers. Voor grondeigenaren is dit onderdeel van hun verdienmodel. Grondeigenaren willen daarnaast graag dat de verpachte gronden duurzaam beheerd worden. Binnen een project wordt momenteel door UPG onderzocht hoe duurzaamheidsmaatregelen opgenomen kunnen worden in pachtovereenkomsten.

Uitgangspunt is dat de verpachte gronden duurzaam beheerd worden. Voorwaarde is dat er rekening wordt gehouden met het verdienmodel van de agrarische ondernemer en de grondeigenaar. Om inzichtelijk te krijgen welke duurzaamheidsmaatregelen onderdeel kunnen zijn van pachtovereenkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met het verdienmodel van de agrarische ondernemer en de grondeigenaar, zijn we opzoek naar agrarische ondernemers die hun ideeën hierover willen delen met het UPG en andere partners (zoals LTO Noord). We willen graag weten aan welke duurzaamheidsmaatregelen u denkt, onder welke voorwaarden deze duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden en hoe deze knelpunten mogelijk opgelost kunnen worden. De resultaten delen we graag met beleidsbepalers, zodat zij op basis van de juiste informatie beleid kunnen ontwikkelen.

Agrarische ondernemers die ideeën hebben bij dit onderwerp en deze ideeën graag willen delen kunnen contact opnemen met Ronald Kramer van het UPG via r.kramer@grondbezit.nl

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Openstelling subsidie agroforestry

De provincie Utrecht heeft subsidie voor agroforestry opengesteld. Met deze subsidie…

22 juli 2024 lees verder

RVV in Groene Hart Visie

In twee artikelen in het tijdschrift Groene Hart Visie is…

22 juli 2024 lees verder

Boeren Demodag

Op 28 augustus 2024 organiseert Wij.Land de Boeren Demodag. Voor meer informatie en aanmelding. …

4 juli 2024 lees verder

Motivatie van agrariƫrs om te werken aan biodiversiteitsherstel

Voor haar onderzoek voor de studie Geografie,…

27 juni 2024 lees verder

12...70