logo Rijn Vecht en Venen

LTO Noord: Online informatiebijeenkomst kruidenrijk grasland in Utrecht

31 januari 2022
Ingediend door Wenche

Op woensdagavond 9 februari vanaf 20:00 uur organiseren we een online informatiebijeenkomst over kruidenrijk grasland in de provincie Utrecht. Kruidenrijk grasland is onder andere goed voor de bodem, maakt grasland beter bestand tegen droogte, bevordert biodiversiteit en is goed voor de diergezondheid.

Aanmelden kan via deze link

Kruidenrijk grasland

Vanwege de diverse samenstelling van kruidenrijke graslanden krijgt het vee een grote variatie aan mineralen en sporenelementen binnen tijdens de weidegang. De aanwezige kruiden in het grasland zorgen niet alleen voor gezondheidsvoordelen van je vee, er zijn ook voordelen voor de bodem en de ondergrondse biodiversiteit.

Een kruidenmix bevat veel verschillende soorten planten, waardoor jouw bodem een veelzijdiger structuur krijgt. Het versterkt de bodem. De veelzijdiger bodemstructuur draagt bij aan een betere opname van regenwater, het grasland wordt beter bestand tegen zowel droogte als regenval.

Stikstofbindende soorten, bijvoorbeeld klaver, dragen bij aan nutriëntenopbouw in de bodem. Doordat verschillende soorten planten op verschillende dieptes wortelen kun je zowel oppervlakkige als dieperliggende nutriënten benutten.

Kruidenrijk grasland zorgt voor een robuuster systeem. Wel moeten we opmerken dat kruidenrijk grasland intensiever gemanaged moet worden dan bijvoorbeeld grasland met Engels raaigras.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst hebben we 3 sprekers: Joost van der Kroon, Peter Takens en Kirsten Snels.

Joost van der Kroon (Adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw) vertelt over de verschillende bodemtypes in de provincie Utrecht en de kruidenmengsels die bij deze bodems passen. Ook geeft hij tips over de bodemanalyse en geeft hij aan waar je op moet letten wanneer je succesvol kruiden wilt in- of doorzaaien.

Peter Takens (Kringlooplandbouw Advies) vertelt welke aanpassingen in je management nodig zijn om succesvol kruidenrijk grasland te kunnen behouden. Wanneer en hoe kunnen de koeien nog naar buiten? Wat is het maai- en bemestingsadvies? Dit zijn een paar vragen die Peter beantwoordt.

Kirsten Snels (LTO Noord) vertelt meer over het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’, waarin ze o.a. in samenwerking met Joost van der Kroon advies geeft over bodem, biodiversiteit en kruidenrijk grasland op het bedrijf.

Deelname en Zoom

De bijeenkomst (onderdeel van het project ‘Duurzame landbouw met natuur Utrecht’) wordt georganiseerd via Zoom en is een initiatief van Natuur en Milieu Utrecht, LaMi en LTO Noord.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64