logo Rijn Vecht en Venen

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

13 december 2021
Ingediend door Wenche

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30 november onderstaand bericht:

Per 1-1-2022 geen groenverklaringen meer voor de cat. agr. natuurbeheer

Bij aanvang van het ANLb in 2016 was het mogelijk voor deelnemers aan het ANLb om voor de looptijd van het ANLb korting op hun financiering (een groenfinanciering) bij de Rabobank te krijgen. Daarvoor was een ‘groenverklaring’ van RVO nodig. We kregen vanuit diverse collectieven de vraag of dit gecontinueerd wordt met een jaar omdat het ANLb ook met een jaar wordt verlengd. Het korte antwoord hierop is: nee.

RVO geeft aan dat voor de nog lopende groenverklaringen een harde einddatum geldt van 31 december 2021. Deze einddatum staat ook vermeld in de bijbehorende afgegeven beschikkingen. RVO heeft overlegd met onder andere de Rabobank en de Ministeries van LNV en I&W en op basis daarvan besloten om de bestaande groenverklaringen voor de categorie ‘Agrarisch natuurbeheer’ niet te verlengen. Zij geven aan dat de Regeling groenprojecten niet de mogelijkheid biedt om deze groenverklaringen te verlengen. In de beschikking staat deze einddatum ook vermeld, dus de betreffende ondernemers wisten van begin af aan dat de groenverklaring op 31 december 2021 zou eindigen. De Rabobank geeft aan dat de huidige groenfinanciering per 1 januari 2022 wordt omgezet in een reguliere financiering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sarah Westenburg van boerennatuur.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Vaststelling Strategisch bosbeleid door Provinciale Staten Utrecht

Op 11 mei 2022, is het Strategisch bosbeleid…

13 mei 2022 lees verder

Enquête Duurzame Landbouw met Natuur

Binnen het project Duurzame Landbouw met Natuur is een enquête…

12 mei 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

28 april 2022 lees verder

12...21