logo Rijn Vecht en Venen

Duurzame bedrijfsplannen Utrecht

15 maart 2021
Ingediend door Wenche

Wil je advies over verduurzaming en/of biodiversiteit op jouw bedrijf?

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij het project Duurzame Bedrijfsplannen aan het juiste adres. In dit project stellen wij voor (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht Duurzame bedrijfsplannen op over deze thema’s.

Persoonlijk en kosteloos advies

De adviseurs van de agrarische collectieven en LTO Noord gaan met je in gesprek. Zij werken een persoonlijk advies en een duurzaam bedrijfsplan op maat uit. Op basis van je vragen op het gebied van duurzaamheid en/of biodiversiteit ondersteunen wij jou bij de ontwikkeling van plannen voor je eigen bedrijf. In dit plan staan inhoudelijke adviezen, voorgestelde acties, monitoringsstrategieën en vervolgstappen.

Interesse?

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht en geïnteresseerd in een op maat gemaakt bedrijfsplan? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan bij projectleider Sjoerd Pietersen (duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com), 06-50848686). Aan dit advies zijn voor u geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de Provincie Utrecht.

Benieuwd naar praktische duurzame bedrijfsplannen waarmee wij jou kunnen helpen?

Hieronder vind je enkele voorbeelden van praktische duurzame bedrijfsplannen:

 • Advies over gebruik kruidenrijkgrasland binnen bedrijfsvoering.
 • Advies over aanplant, aanleg en onderhoud landschapselementen.
 • Advies over natuurlijk bodembeheer en verhogen organische stofgehalte.
 • Advies over (gedeeltelijk) sluiten van de koolstofkringloop.
 • Advies over verhogen Biodiversiteit (boven en ondergronds en in het water).
 • Advies over bescherming van specifieke soorten (flora en fauna).
 • Advies over aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers.
 • Advies over inzaaien en onderhoud vanggewassen, groenbemesters en vogelakkers.
 • Advies over gebruik en toepassing ruige mest voor bodemvruchtbaarheid.
 • Advies over het gebruik van akkerranden, functionele agrobiodiversiteit en beheer insectenpopulaties.
 • Advies over gebruik van Bokashi en andere compostvormen.

Wil je een voorbeeld van een duurzaam bedrijfsplan inzien? Stuur dan een mail naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of neem een kijkje op https://lami.nl/thema/duurzame-landbouw-met-natuur/duurzame-bedrijfsplannen

Over het project Duurzame Bedrijfsplannen

Het project is onderdeel van het programma “Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht”, een samenwerking tussen LTO Noord, de gezamenlijke Utrechtse Agrarische Collectieven, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

Meer informatie vindt u op de projectenpagina van onze website.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64