logo Rijn Vecht en Venen

Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen

8 januari 2021
Ingediend door Wenche

In het vakblad H2O actueel verscheen een artikel over een nieuwe fosfaatindicator waar de combinatie van twee berekeningen ervoor moet zorgen dat de uitspoeling van fosfaat wordt voorkomen. Meer informatie is te vinden op:

De gecombineerde fosfaatindicator is als maatregel opgenomen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) en treedt op 1 januari officieel in werking. In tegenstelling tot de huidige rekenmethode gaat deze indicator uit van twee getallen: de voorraad fosfaat in de bodem en de hoeveelheid fosfaat aan de oppervlakte waar gewassen direct gebruik van kunnen maken. Vooral op melkveebedrijven wordt het instrument nu al vaak toegepast.

Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die hierover een brief aan de Tweede Kamer stuurde, kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft en de bemesting daarop afstemmen. Dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater. De nieuwe indicator levert zo een bijdrage aan een bemesting die zowel tegemoet komt aan het doel van verbetering van waterkwaliteit als voorziet in de gewasbehoeftes.

De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen. Sommige ondernemers zullen daarentegen minder mest kunnen gebruiken. Dat geldt voornamelijk in Zeeland waar al van nature veel fosfaat in de bodem zit. In de praktijk hoeft het echter niet nadelig uit te pakken, stelt de Commissie Deskundigen Meststoffenwet in een advies. Het is door de fosfaatrijke bodem mogelijk om met minder mest hetzelfde resultaat te behalen.

De gecombineerde fosfaatindicator wordt geleidelijk ingevoerd. Boeren kunnen nog vier jaar lang gebruikmaken van de huidige rekenmethode. De effecten van de invoering van de nieuwe indicator worden de komende maanden in de gaten gehouden en meegenomen bij het opstellen van het Zevende actieprogramma nitraatrichtlijn voor de periode van 2022 tot en met 2025.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64