logo Rijn Vecht en Venen

LaMi webinar: 'blijven boeren in het veenweide gebied'

19 december 2020
Ingediend door Wenche

Hoe ga je als boer om met bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en andere uitdagingen in het veenweidegebied? Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied? Daarover organiseert het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur in samenwerking met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het webinar: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’ op woensdagavond 6 januari van 19.30 tot 21.00 uur. 

De landbouwgronden op veen hebben te maken met een zakkende bodem, maximaal 1 centimeter per jaar. De bodem daalt door het oxideren en inklinken van de veengrond. Dit brengt op lange termijn schade toe aan woningen, wegen en waterwerken. Daarnaast zorgt bodemdaling ook voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.  Het is dus hard nodig om de daling van de veenbodem af te remmen. Een noodzaak waarmee agrarische ondernemers uit Utrecht steeds meer mee te maken krijgen.

Inhoud webinar

In het webinar neemt Marjan Holtman van HDSR ons mee in de verschillende pilotprojecten in Utrecht (bijv. Lage Weide en Vlist). Binnen die projecten hebben agrariërs samen met het waterschap maatregelen tegen bodemdaling genomen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en welke vragen zijn er nog?

Naast HDSR schuift ook de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aan. Max Zevenbergen licht de financieringsstructuur van Valuta voor Veen toe. Hoe kunnen inspanningen om CO2-uitstoot  terug te brengen financieel vergoed worden?

Tot slot neemt Frank Lenssinck van de Hoogwaterboerdeij in Zegveld ons mee in de praktijk van het boeren met hogere waterpeilen. Hoe is de Hoogwaterboerderij ontstaan? Met welke concrete maatregelen zijn zij bezig en welke uitdagingen zijn er?

Aanmelden is gratis en kan via deze link.

Deze bijeenkomst hoort bij de serie ‘Laat de natuur het werk doen’. Deze serie is onderdeel van het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Voor meer informatie: Annelie Lekkerkerker, alekkerkerker@ltonoord.nl , tel. 06-48018433

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64