logo Rijn Vecht en Venen

Het nieuwe GLB: ecoregelingen en het puntensysteem

2 november 2020
Ingediend door Wenche

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. We willen met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kansen creëren voor boeren om hun bedrijven te verduurzamen. Dat zou ongeveer als volgt kunnen werken:

  • Een boer kiest ecoregelingen die bij zijn bedrijf passen.
  • Die leveren punten op.
  • Meer punten is meestal meer subsidie.
  • Een inspanning voor bijv. biodiversiteit wordt veel directer beloond.

Boeren bepalen op basis van eigen interesses en expertises hoe zij verduurzamen en houden tegelijkertijd grip op hun eigen bedrijf en portemonnee. Op dit moment werken het ministerie van LNV, provincies en waterschappen samen het Nationaal Strategisch Plan. In dit plan staan de voorstellen over hoe het Europese landbouwgeld wordt ingezet in Nederland vanaf januari 2023.

Kijk het filmpje op youtube via deze link.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64