logo Rijn Vecht en Venen

Succesvolle vakdag: benut je land

21 oktober 2019
Ingediend door Wenche

Op de dag dat Den Haag groen zag van de boeren met hun trekkers, waren er ook circa 40 boeren en hun adviseurs naar Kamerik gekomen, om zich te verdiepen in kringlooplandbouw.

Er werden drie workshops gepresenteerd; bemesten met winst, bokashi kuil rendabel? en programma aanpak Veenweiden.

Op de boerderij van de familie van Vliet aan het Oortjespad werd gesproken over de ideale bemesting waarbij zo weinig mogelijk stikstof verloren gaat naar het milieu. Door het juiste tijdstip van bemesten, op de juiste wijze, met de juiste apparatuur en de juiste hoeveelheid, is het mogelijk om de in de mest aanwezige stikstof benutten voor grasgroei. De stikstof wordt onder andere omgezet in eiwit, wat de koe weer nodig heeft voor groei en melkproductie. De overgebleven stikstof komt weer in de mest terecht. Hoe meer de kringloop wordt gesloten, des te minder stikstof gaat verloren naar het milieu.

Boeren die zich verdiepen in kringlooplandbouw, zoeken naar de beste wegen om zoveel mogelijk stikstof te benutten. Dat is maatwerk, omdat bemesting afhankelijk is van veel omstandigheden, zoals weer, temperatuur, vochtigheid van de grond, maar is vooral ook vakmanschap. Deze dag werd georganiseerd door agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen samen met PPP Agro Advies, in het kader van project Polderkennis op Peil. In dit project gaan boeren, samen met hun buren en adviseurs op zoek naar oplossingen voor waterkwaliteit en kringlooplandbouw in hun eigen polders.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64