logo Rijn Vecht en Venen

Agenda

15 juni 2020 — 1 oktober 2020

Baggeren met baggerpomp

Vanaf 15 juni tot 1 oktober kunt u uitgevoerd beheer melden via onze website.   …

1 juli 2020 — 31 augustus 2020

(S)ken je sloot

Voor het project (S)ken je sloot is een presentatiemap gemaakt met o.a. een handleiding over het project en een…

1 september 2020 — 31 oktober 2020

Ecologisch Slootschonen

Vergeet niet binnen 7 dagen te melden wanneer het beheer is uitgevoerd. Beheereisen: 30-100% van de beheereenheid (talud, slootkant) wordt geschoond wordt…

15 september 2020 — 31 oktober 2020

Onderhoud Natuurvriendelijke Oever (NVO)

Vergeet niet binnen 7 dagen te melden wanneer het beheer is uitgevoerd. Beheereisen: De plasberm en oever moeten eens per…

1

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

RVV Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019 is af! U kunt in dit verslag de resultaten…

1 juli 2020 lees verder

Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Het grasland in het veenweidegebied is dit…

9 juni 2020 lees verder

Nieuws in de media

Marickenland in het Nieuws

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De…

13 juli 2020 lees verder

Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief…

18 maart 2020 lees verder

AGV doet onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun…

17 maart 2020 lees verder