logo Rijn Vecht en Venen

Workshop Veenweidegebieden en Biobased bouwmaterialen

21 mei 2023
Ingediend door Jetske de Jong

In deze online workshop gaat het om de productie van gewassen voor biobased bouwmaterialen in veenweidengebieden. De workshop is onderdeel van het Europese onderzoeksproject CarbonConnects, waarin Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met Europese partners, onderzoek doet naar alternatieve verdienmodellen voor boeren in veenweidegebieden. Een van die verdienmodellen is het verbouwen van gewassen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor Biobased Bouwmaterialen.

Binnen Van Hall Larenstein is een concept ontwikkeld waarin meerdere gewassen op één stuk grond worden verbouwd. Het concept is gebaseerd op principes van agroforestry, waarbij meerdere voedselgewassen in een bos worden verbouwd. Hiervan is een concept afgeleid dat de voorlopige naam Biobased Bouwbos heeft gekregen.

Het concept wordt gepresenteerd en samen met belanghebbenden wordt dat uitgewerkt.
Er zijn 8 -10 deelnemers: boeren, producenten van bouwmaterialen, kennispartners en overheden.

Woensdag 31 mei, 19.00 – 21.00 uur
Link naar de Teams-workshop: Click here to join the meeting

U kunt deelnemen via het aanklikken van de link.
Het programma is als volgt:

Presentatie 1: concept “Biobased Bouwbos”, een veenbos met meerdere gewassen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor bio-based bouwmaterialen.
Presentatie 2: conceptueel business model, mee te wegen factoren, kostenstromen, ontwikkeling in de tijd.
Presentatie 3: subsidiemogelijkheden voor opzetten van een pilotproject

Sessie 1: Gezamenlijk invullen, aanvullen, aanpassen, wijzigen etc van het concept “Biobased Bouwbos” (waarbij mogelijk een geheel nieuw concept ontstaat). De workshop wordt ingeleid door Aleksandra Pawelec die resultaten van een enquête en interviews over het Biobased Bouwbos presenteert

Sessie 2: Gezamenlijke verkenning van verdienmodellen voor het in workshop 1 ontwikkelde concept. Hierbij willen we vooral kijken naar gewassen die nu nog minder in beeld zijn bij Nederlandse boeren, maar al wel gebruikt worden als grondstof voor bouwmaterialen.

Afsluiting en Vervolg: mogelijkheden voor een pilot in Friesland

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Workshop Veenweidegebieden en Biobased bouwmaterialen

In deze online workshop gaat het om de productie van…

21 mei 2023 lees verder

Betrek ondernemers en inwoners bij je bedrijf

Bij de excursie 'Betrek ondernemers en inwoners bij…

21 mei 2023 lees verder

Groepsbijeenkomst – Kruidenrijk Grasland

Voor het leertraject Kruidenrijk Grasland is er weer een nieuwe groepsbijeenkomst…

21 mei 2023 lees verder

12...28