logo Rijn Vecht en Venen

Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken

17 mei 2022
Ingediend door Wenche

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen een allamerend bericht over de bedreiging van de exotische kreeften voor beschermde slakken.

Naar aanleiding van een onderzoek in het gebied van de Nieuwkoopse Plassen door Arno Boesveld en Adriaan Gmelig Meyling beiden van Stichting Annemoon.


De Platte schijfhoren is streng beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn, zowel in Natura 2000-gebieden als daarbuiten. De Kleverige poelslak is zeer zeldzaam en staat als ernstig bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst. Beide leven in wateren met een weelderige onderwatervegetatie en zijn zeer gevoelig voor afname van de waterkwaliteit. Het zijn kwaliteitseisindicatoren bij uitstek. Met name de Kleverige poelslak is een uitzonderlijk kritische soort.De beschermde en zeldzame Platte schijfhoren en Kleverige poelslak leven in vegetatierijk schoon water, vooral in laagveengebied. Ze nemen echter sterk af. Massaal toenemende exotische kreeften eten zowel waterplanten als de slakken. De sloten worden daardoor steeds soortenarmer. Is daar nog wat aan te doen?

Achteruit

Vanwege de beschermde status wordt het voorkomen van de Platte schijfhoren op regelmatige basis geïnventariseerd (gemonitord). De Kleverige poelslak lift met dat onderzoek mee. Bij de inventarisaties wordt ook de samenstelling van de onderwatervegetaties geanalyseerd en genoteerd. Duidelijk kwam naar voren dat deze twee indicatieve zeldzame slakkensoorten in diverse onderzoeksgebieden sterk zijn afgenomen. Opvallend genoeg vooral op plaatsen waar hoge dichtheden van exotische rivierkreeften werden waargenomen.

Lees het hele bericht via deze link.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview in de Boerderij met René Faber

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 31 (van 26 april 2022)…

1 juni 2022 lees verder

Meer veen én meer weidevogels

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen op 18 mei…

26 mei 2022 lees verder

Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen een allamerend bericht…

17 mei 2022 lees verder

12...21