logo Rijn Vecht en Venen

2500 m natuurvriendelijke vooroevers gerealiseerd in Slimmenwetering Zegveld

15 maart 2022
Ingediend door Wenche

Twaalf veehouders die met hun land tegen de Slimmenwetering in Zegveld aan liggen, hebben hun oevers beschermd. Samen met het Collectief Rijn, Vecht en Venen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn natuurvriendelijke vooroevers aangelegd. De oevers zijn aangelegd langs percelen die door wind en waterstroming erg veel last hebben van afkalving. Zo ontstaat een levendige wetering die toekomstbestendig is.

De aangelegde natuurvriendelijke vooroevers hebben diverse voordelen. Naast het voorkomen van oeverafslag, zorgen ze ook voor een betere waterkwaliteit omdat er geen grond meer in het water terecht komt. Bovendien zorgen de natuurvriendelijke vooroevers voor meer begroeiing van de kant, dat een goed leefgebied is voor de insecten, kleine zoogdieren, salamanders, kikkers en voor bijzondere vogels zoals de purperreiger. Zo creëren we een levendige wetering.

Levendige wetering

In totaal is 2500 meter natuurvriendelijke oever aangelegd bij verschillende veehouders. In de wetering is een beschoeiing aangelegd tussen de 1 en 3 meter van de kant. De beschoeiing ligt net onder water. In de ruimte tussen kant en beschoeiing zullen spontaan oeverplanten gaan groeien die met hun wortelpakket de oever verstevigen. De beschoeiing en de oeverplanten zorgen zo samen voor minder afslag van de kant. Op enkele plekken in de wetering zijn drijfbalken neergelegd, waarachter het water rustiger kabbelt. Deze balken bewegen met het water mee, maar breken wel de golven. Op die manier is er minder afslag van de oever.

Kenmerkend voor een natuurvriendelijke oever is de natuurlijke overgang tussen nat en droog. Daardoor zijn ze van groot belang voor de biodiversiteit. Na de aanleg sluiten de boeren een overeenkomst af met het collectief Rijn, Vecht en Venen, waarmee ze garant staan voor een juist beheer van de natuurvriendelijke oevers.

Deze win-win-situatie is een initiatief van Rijn, Vecht en Venen

Het project is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van: de Europese Unie (Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)), de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview in de Boerderij met René Faber

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 31 (van 26 april 2022)…

1 juni 2022 lees verder

Meer veen én meer weidevogels

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen op 18 mei…

26 mei 2022 lees verder

Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen een allamerend bericht…

17 mei 2022 lees verder

12...21