logo Rijn Vecht en Venen

Het gaat goed met de grutto in het werkgebied van RVV

16 december 2021
Ingediend door Wenche

Door het jarenlang tellen, investeren in beheer en goede samespraak met de boeren uit ons werkgebied gaat het goed met onze weidevogels. We zijn op de goede weg en er is al veel gelukt, dat mogen we ook wel eens zeggen.

Zowel in Nature Today, de Agraaf en op de website van de provincie Utrecht is een interview verschenen met René Faber, onze veldcoördinator voor Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer.

Hieronder de tekst zoals die is te lezen in het artikel van Sandra Wilgenhof en Annemarie Gerbrandi van Agraaf.

Het aantal gruttopaartjes is de laatste twee jaar met 7 procent toegenomen in het gebied van RVV. In het gebied broeden meer dan 650 gruttopaartjes. Faber: „Omdat we al jarenlang tellingen doen, hebben we een goed beeld van waar de vogels zitten. Die tellingen zetten we af tegen de verschillende vormen van beheer, zodat je een samenhang gaat zien. Daardoor kun je een kwaliteitsslag maken. Die slag vindt plaats op basis van ecologische kennis en betrokkenheid van de veehouders, die de resultaten boeken. Dat versterkt de kwaliteit van het weidevogelbeheer.”

Niet alleen de grutto, ook andere weidevogels profiteren van het weidevogelbeheer. Zo blijkt uit cijfers dat het aantal kievitpaartjes eveneens stijgt. Dat is belangrijk, zegt Faber, want de kievit is door zijn felheid een goede verjager van roofvogels en andere predatoren. „Je ziet vaak dat een tureluur in de buurt van een kievit broedt.” Verder probeert RVV het landschap open te houden, zodat predatoren zich niet in bomen of bosjes kunnen verschuilen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is blij met de resultaten van RVV. „Het is belangrijk om landbouw met natuur te combineren daar waar dat kan. De provincie geeft subsidie om agrarisch natuur- en waterbeheer te stimuleren en de uitvoering mogelijk te maken. Het is mooi om te zien dat weidevogels hiervan profiteren. Samen met onze Utrechtse boeren maken we werk van een groene provincie met voldoende biodiversiteit.”

Fors geïnvesteerd

Het Utrechtse collectief heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de aanleg van plasdras, kruidenrijk grasland, voorweiden en extensief weiden, uitgesteld maaibeheer en het verhogen van het slootpeil in gebieden waar dat kan. Op een kwart van de bijna 3000 hectare weidevogelgebied van RVV wordt zwaar beheer toegepast. Volgens Faber is het minstens zo belangrijk om goed met boeren te communiceren. „Alles gebeurt in samenspraak met de boer. We zoeken naar de samenhang tussen ecologie en economie: hoe past weidevogelbeheer goed in de bedrijfsvoering en hoe profiteren weidevogels/eieren/kuikens daar optimaal van. We zijn constant op zoek naar een evenwicht.”

Deur open voor nieuwe leden

Het meeste budget voor Agrarisch Natuur en Landbschapsbeheer (ANLb) is inmiddels al vergeven binnen het collectief. Faber: „We hebben nog wat ruimte in specifieke weidevogelgebieden, maar het grootste deel van het budget is al vergeven. Het kan natuurlijk wel zijn dat een boer stopt met een bepaald beheer waardoor er weer wat ruimte ontstaat. Boeren kunnen altijd bij ons informeren naar de mogelijkheden, daarvoor staat onze deur altijd open. Ook kunnen boeren lid worden van het collectief. We houden ze dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het collectief en over de mogelijkheden die er zijn voor agrarisch natuurbeheer. Doordat 2022 een overbruggingsjaar is tot het nieuwe GLB dat in 2023 in moet gaan is voor ons ook nog niet alles duidelijk. We verwachten onze leden daar in de loop van 2022 meer over te kunnen vertellen.”

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Workshop Veenweidegebieden en Biobased bouwmaterialen

In deze online workshop gaat het om de productie van…

21 mei 2023 lees verder

Betrek ondernemers en inwoners bij je bedrijf

Bij de excursie 'Betrek ondernemers en inwoners bij…

21 mei 2023 lees verder

Groepsbijeenkomst – Kruidenrijk Grasland

Voor het leertraject Kruidenrijk Grasland is er weer een nieuwe groepsbijeenkomst…

21 mei 2023 lees verder

12...28