logo Rijn Vecht en Venen

Ondertekening overeenkomst KLE 2022-2024

22 november 2021
Ingediend door Wenche

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap

Op 3 november hebben de 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen de voortzetting van de samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie Utrecht stelt voor de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen (KLE). Dat zijn beplantingen in het landelijk gebied die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap een karakteristieke uitstraling geven. Met het geld kan het platform ook de komende jaren aan de slag.

Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, zestien Utrechtse gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en vier Agrarisch Collectieven. De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen. Een poel is een belangrijke kraamkamer voor libellen, een houtwal biedt beschutting aan zangvogels en een bomenrij zorgt voor beschutting voor vee in de zomer. Een verslag van de bijeenkomst inclusief een voorbeeld filmje zijn te vinden via deze link.

In het werkgebied van Rijn, Vecht en Venen doen de gemeentes Stichtse Vecht en Ronde Venen mee met het project. Bent u grondeigenaar van agrarische grond en wilt u meedoen met de aanleg en herstel van kleine landschapselementen, dan kunt u contact opnemen met Wenche Asyee. Meer informatie is te vinden via deze link.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen een allamerend bericht…

17 mei 2022 lees verder

Interview in de Boerderij met Gijsbert Boele

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 25…

15 april 2022 lees verder
15 maart 2022 lees verder

12...21